Praca i finanse

Powrót do Polski: Sprawdź, jak skorzystać z programu “Rodzina 500+” po przyjeździe z UK

Fot: www.gov.pl/

Powrót do Polski: Sprawdź, jak skorzystać z programu “Rodzina 500+” po przyjeździe z UK

8142ce33 9de1 4f03 Ae00 623e8fc1728f

Czym jest program popularnie określany, jako "500+"? Jego oficjalna nazwa to "Rodzina 500 plus". Jest realizowany od 1 kwietnia 2016, rzecz jasna w Polsce. To państwowy program z zakresu polityki społecznej, którego celem jest pomoc rodzinom w wychowaniu dzieci poprzez comiesięczne świadczenia wychowawcze. Świadczenie ma wysokość 500 złotych. Zamiar stworzenia programu został ogłoszony w 2015 przez partię Prawo i Sprawiedliwość, a po jej wygranej w wyborach parlamentarnych w 2015 opracowany i wdrożony przez rząd pod wodzą premier Beaty Szydło.

Początkowo, wypłacanie środków z tytułu "500+" było ograniczone – pieniądze otrzymywała każda rodzina na każde drugie, trzecie i kolejne dzieci, aż do 18. roku życia. Świadczenia na pierwsze dziecko były uzależniono od dochodu rodziny. Pierwsze wypłaty świadczeń nastąpiły w kwietniu 2016, a od 1 lipca 2019 program został rozszerzony i objął każde dziecko, niezależnie od kryterium dochodowego. 

Jak skorzystać z "500+" po przyjeździe z UK? Wyjaśniamy!

Wstępnie zaznaczmy, że 1 czerwca 2021 rozpoczął się nowy okres świadczeniowy na 2021/2022. Będzie on trwał do 31 maja 2022 roku.

Jak uzyskać prawo do świadczenia z tytułu 500+? 

Prawo do świadczenia wychowawczego na nowy okres świadczeniowy jest warunkowane złożeniem wniosku w tej sprawie. Wniosek składa się do gminnego organu właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Konkretnie chodzi o urząd miasta/gminy, ośrodek pomocy społecznej lub inną jednostkę organizacyjną gminy (np. centrum świadczeń).

Wnioski na obecnie trwający okres świadczeniowy (od 1 czerwca 2021 do 31 maja 2022) można składać:

  • od 1 lutego 2021 roku drogą elektroniczną
  • od 1 kwietnia 2021 roku drogą tradycyjną (osobiście lub pocztowo)

Wnioski drogą elektroniczną można złożyć:

  • za pośrednictwem Portalu Informacyjno-Usługowego Empatia na stronie https://empatia.mpips.gov.pl/,
  • przez bankowość elektroniczną;
  • portal PUE ZUS.

Jak czytamy na łamach rządowego portalu warunkiem do otrzymania pieniędzy z 500+ jest mieszkanie w Polsce, a nie polski paszport – "obywatelstwo polskie nie stanowi podstawy do ubiegania się o tego rodzaju wsparcie".

"Świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Przepisy unijne wykluczają sytuację, w której rodzina pobiera pełną kwotę świadczeń w dwóch państwach członkowskich jednocześnie, może jednak otrzymać najwyższą możliwą kwotę świadczeń przewidzianą w ustawodawstwie jednego z tych państw" – czytamy na łamach portalu Powroty.

Warto dodać, że kraje należące do UE i EOG wymieniają się informacjami w tej kwestii i gdy dochodzi do sytuacji, w której w dwóch krajach pobierane jest podobne świadczenie na dziecko/dzieci, władze podejmują decyzję, który kraj będzie właściwy do ich wypłaty. "Zgodnie z przepisami (…) bierze się pod uwagę kraj zatrudnienia lub kraj, w którym mieszkają dzieci. Kraj zatrudnienia jest krajem właściwym w pierwszej kolejności. W sytuacji, gdy oboje rodzice pracują, każde w innym kraju, wówczas krajem właściwym do wypłaty świadczeń jest ten, w którym mieszkają dzieci" – jak czytamy dalej na Powrotach.

Świadczenia dla rodzin a Brexit

Z kolei na portalu czytamy w jaki sposób działa koordynacja świadczeń rodzinnych i świadczenia wychowawczego po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej:

Zgodnie z zapisami Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii, prawo Unii Europejskiej, w tym przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, znajdzie zastosowanie do obywateli UE, obywateli Wielkiej Brytanii i innych osób (członkowie rodzin, osoby pozostałe przy życiu, obywatele państw trzecich), które z końcem okresu przejściowego nieprzerwanie będą znajdować się w sytuacji dotyczącej jednocześnie państwa członkowskiego i Zjednoczonego Królestwa.

Co to oznacza w praktyce? Jeżeli członek rodziny rozpoczął przebywanie na terytorium Wielkiej Brytanii przed zakończeniem okresu przejściowego, który nastąpił z dniem 31 grudnia 2020 r. i przebywa tam nadal, a pozostali członkowie rodziny zamieszkują na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego (świadczenia „500+”) nieprzerwanie mają zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.

Uwaga! Wnioskodawca jest zobowiązany do poinformowania organu prowadzącego postępowanie w sprawie świadczeń rodzinnych oraz świadczenia wychowawczego o zmianach mogących mieć wpływ na prawo do tych świadczeń – również w przypadku, kiedy postępowanie zostało już zakończone i świadczenia są wypłacane. Taką istotną zmianą jest także powrót do kraju po zakończeniu zatrudnienia w Zjednoczonym Królestwie.

PRZYKŁAD 1:

Żona obywatela polskiego, który zamieszkiwał i pracował w Wielkiej Brytanii w dniu zakończeniu okresu przejściowego (31 grudnia 2020 r.) i pozostaje w niezmienionej sytuacji, składa w lutym 2021 r. wniosek o świadczenie „500+” na dziecko.

W sprawie złożonego wniosku znajdują zastosowanie przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, zatem rozstrzygnięcie w sprawie zostanie wydane przez wojewodę na podstawie regulacji unijnych.

PRZYKŁAD 2:

W styczniu 2021 r. wnioskodawczyni pobierająca „500+”, której mąż pracował w Wielkiej Brytanii składa oświadczenie, że od 10 stycznia 2021 r. mąż powrócił do Polski i nie pobiera brytyjskiego zasiłku dla bezrobotnych. Składając nowy wniosek o „500+” w marcu 2021 r., wnioskodawczyni oświadcza, iż od 27 lutego 2021 r. mąż znowu podjął zatrudnienie na terytorium Wielkiej Brytanii.

W sprawie nowego wniosku nie będą miały zastosowania przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, gdyż nastąpiło przerwanie okresu, o którym mowa w umowie wyjścia, a zatem właściwym do rozpatrzenia sprawy będzie urząd gminy, w którym złożono wniosek, wyłącznie na podstawie regulacji krajowych.

Poniższy materiał opracowaliśmy na podstawie informacji z portalu polskiego rządu (link: https://www.gov.pl/web/rodzina/swiadczenia-dla-rodzin-a-brexit-wyjasniamy-jak-to-dziala) oraz z portalu Powroty.gov.pl (link:https://powroty.gov.pl/-/swiadczenie-wychowawcze-rodzina-500-plu-1). Pod tamtym linkiem znajdziecie również informacje odnośnie podstaw prawnych.

 

author-avatar

Przeczytaj również

Mieszkańcy UK wracają do płatności gotówką. Dlaczego?Mieszkańcy UK wracają do płatności gotówką. Dlaczego?Ryanair nie wpuścił ich na pokład przez plamę po herbacie na paszporcieRyanair nie wpuścił ich na pokład przez plamę po herbacie na paszporcieAnjem Choudary uznany za winnego kierowania organizacją terrorystycznąAnjem Choudary uznany za winnego kierowania organizacją terrorystycznąDzisiaj w Londynie ma być 27 stopni CelsjuszaDzisiaj w Londynie ma być 27 stopni CelsjuszaKsiążę William i księżna Kate szukają pracownikaKsiążę William i księżna Kate szukają pracownikaProgram przymusowych deportacji do Rwandy okazał się kosztownym fiaskiemProgram przymusowych deportacji do Rwandy okazał się kosztownym fiaskiem
Obserwuj PolishExpress.co.uk na Google News, aby śledzić wiadomości z UK.Obserwuj