Dobre praktyki

Dobre praktyki Polish Express

I. Kodeks etyczny Polish Express

Polish Express jako wydawnictwo prasowe oraz portal informacyjny jest podmiotem o długoletnich tradycjach dziennikarskich, dlatego etyka dziennikarska oraz etyka mediów ma dla nas szczególne znaczenie. Wolność słowa, niezależność, a także wiarygodność to zasady, którymi się kierujemy w naszej pracy. Jesteśmy odważni i odpowiedzialni.

Wszelkie treści, które tworzymy są oparte na rzetelnym i prawdziwym przekazie. Istotne są dla nas wiarygodne źródła oraz transparentność naszego działania. Przestrzegamy zasad zawartych w Code of Conduct Brytyjskiego Stowarzyszenia Dziennikarzy.

Jako wiodące medium polskojęzyczne w Wielkiej Brytanii jesteśmy świadomi naszej odpowiedzialności oraz wpływu i oddziaływania na otoczenie, a także roli mediów w życiu człowieka i społeczeństwa obywatelskiego. Wolność słowa, prawa człowieka, wartości demokratyczne oraz zrównoważony rozwój społeczeństwa są dla nas podstawą naszej działalności medialnej i edukacyjnej. Rozwijamy wśród naszych odbiorców umiejętności korzystania z mediów oraz krytyczne myślenie, stoimy na straży pluralizmu poglądów.

II. Zasady weryfikacji informacji

1. Źródła informacji:

  • Zawsze weryfikujemy wiarygodność naszego źródła informacji u co najmniej jednego innego źródła (relacja, informator, świadek etc), wykorzystując do tego wszystkie możliwe kanały i sposoby.  
  • Powołując się na badania i odkrycia naukowe, w tym medyczne, powołujemy się na uznanych ekspertów w swoich dziedzinach.

2. Poufne źródła:

Nasi dziennikarze mają moralny obowiązek ochrony poufnych źródeł informacji.

3. Komentarze, domysły i fakty:

Chociaż jako medium możemy prezentować własne racje, zawsze wyraźnie rozróżniamy komentarze, domysły i fakty.

4. Nadinterpretacja:

  • Nie uzyskujemy ani nie staramy się uzyskać informacji w drodze wprowadzenia w błąd lub podstępu.
  • O ile nie leży to w interesie publicznym, dokumenty i zdjęcia należy usuwać tylko za wyraźną zgodą właściciela.
  • Działanie na drodze prowokacji dziennikarskiej może być uzasadnione jedynie w interesie publicznym i tylko wtedy, gdy materiału nie można uzyskać w żaden inny sposób.

5. Materiały o charakterze zewnętrznym

Materiały o charakterze zewnętrznym tj. pochodzące od reklamodawcy, komercyjne lub będące informacjami przedrukowywanymi są zawsze jasno oznaczone w serwisie z podaniem ich źródła.

III. Zasady korygowania

1. Rzetelność:

  • Dokładamy starań, aby nie publikować niedokładnych, wprowadzających w błąd lub zniekształconych materiałów.
  • W każdym przypadku, gdy zostanie stwierdzone, że opublikowano znaczącą niedokładność, mylące stwierdzenie lub zniekształcone sprawozdanie, jest niezwłocznie skorygowane iz należytym wyeksponowaniem.
  • W stosownych przypadkach publikujemy przeprosiny oraz korygujemy pierwotny materiał online ze stosowną adnotacją.
  • Zawsze rzetelnie i dokładnie informujemy o wyniku powództwa o zniesławienie, którego jesteśmy stroną.

2. Możliwość odpowiedzi:

Osoby lub organizacje mają uczciwą okazję do odpowiedzi w przypadku nieścisłości, gdy jest to uzasadnione.

3. Prawo do bycia zapomnianym:

W pełni respektujemy zapisy Artykuł 17 ust. 1 Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) o prawie do bycia zapomnianym.

IV. Struktura własności i zasady finansowania

1. Wydawcą i wyłącznym właścicielem tytułu prasowego Polish Express oraz tytułu internetowego polishexpress.co.uk jest spółka Zetha Ltd, zarejestrowana 03/02/2005 w Anglii pod numerem: 05352323, adres: 7 Bell Yard, London, England, WC2A 2JR.

2. Źródłem finansowania tytułów są w 100% przychody reklamowe.