Praca i finanse

Abolicja Podatkowa za 2002 rok

Rozmowa z Rafałem Chmielewskim, ekonomistą prowadzącym portal podatkowy poświęcony tej sprawie – abolicja.info.

Kasa dla nas, nie dla fiskusa >>

Jest abolicja podatkowa! >>

Niedawno weszła w życie ustawa abolicyjna. Dla osób, które pracowały w Wielkiej Brytanii w roku 2002 zostało niewiele czasu na odzyskanie zapłaconego w Polsce podatku. Ci, którzy wynagrodzenie otrzymywali w okresach tygodniowych, muszą przygotować się na trochę więcej pracy.
– Podatnik wnioskujący o abolicję (obojętnie czy o zwrot, czy też o umorzenie podatku) powinien podać kwotę przychodów i podatku zapłaconego za granicą w przeliczeniu na PLN. Zgodnie z polskim prawem podatkowym, przeliczenia tego dokonuje się na podstawie kursu waluty z dnia otrzymania lub postawienia środków pieniężnych do dyspozycji podatnika (reguła ogólna z art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). Rzeczywiście, jedynym (wiarygodnym) źródłem informacji na ten temat są dla UK „payslipy”. Tylko na tej podstawie można historycznie ustalić dokładną wartość przychodu i podatku w PLN.

Trzeba je zatem mieć?
– Ustawa abolicyjna nie precyzuje, że przeliczenia na złotówki dokonuje się na podstawie „payslipów”. Nie jest to zatem wymóg ustawowy i twierdzenie, jakoby rozliczenie podatku musi nastąpić na tej podstawie, nie jest zgodne z prawdą. Jeśli któryś z wnioskodawców spotkał się z taką opinią, to jest to nadużycie. Podatnik jednakże powinien być w stanie udowodnić, że wartość przeliczenia (przychodów i podatku) na PLN jest zgodna ze stanem faktycznym. Nie ma przy tym żadnej dyrektywy, jak to udowodnić: za pomocą „payslipu”, czy w inny wiarygodny sposób. Inna sprawa, że prawdopodobnie jedynym takim dowodem jest „payslip”, a więc urzędy zapewne będą żądać właśnie „payslipów”.

Co w takim przypadku ma więc zrobić podatnik, który chciałby skorzystać z abolicji podatkowej za rok 2002?
– W przypadku umorzenia zaległości podatkowej, zaległość ta niebawem się przedawni (z końcem tego roku), więc generalnie nie ma problemu. Natomiast w zakresie zwrotu podatku, to podatnicy ci zapłacili już podatek w Polsce (skoro domagają się jego zwrotu), a zatem powinni posiadać deklarację PIT-36 za 2002 rok, na podstawie której się rozliczyli. Tam jest zamieszczona kwota przychodów i zapłaconego podatku od dochodów już przeliczona na złotówki. Zatem nie ma problemu z ustaleniem jaka kwota w przeliczeniu na złotówki została otrzymana od zagranicznego pracodawcy oraz jaki podatek został zapłacony. Inna sprawa, że podatnicy ci powinni posiadać dokumenty (tj., m.in. „payslipy”), które w razie kontroli potwierdzą ich wyliczenia w PIT-36. Domyślam się, że część z nich je posiada, ale niestety nie wszyscy. Ci, którzy się ich pozbyli, mogą (powinni) domagać się ich kopii od pracodawcy.

Co natomiast, jeżeli to będzie niemożliwe?
– Przede wszystkim składając wniosek podatnik oświadcza w nim, że wszystkie dane w nim zawarte są zgodne z prawdą. Skoro zamieszcza on tam dane z PIT-36 to raczej jest pewien, że są to informacje prawdziwe. Zatem nie narusza on w ten sposób prawa. Problem natomiast może się pojawić przy ewentualnej kontroli i konieczności udowodnienia wartości dochodów, co jest związane z dniem ich otrzymania. Oczywiście można by w tym celu posłużyć się wyciągiem z rachunku bankowego (data wpływu wynagrodzenia na konto) jeśli brak jest „payslipu”, jednak organy podatkowe nie akceptują takiego podejścia. Dla nich bowiem datą wypłaty (otrzymania) wynagrodzenia jest dzień faktycznej wypłaty przez pracodawcę (zgodnie ze stanowiskiem US – interpretacja nr PB I-3/4150/IN-572/06/MK – „Za moment uzyskania przychodu ze stosunku pracy należy przyjąć moment wypłaty (obciążenia rachunku płatnika), a nie dzień, w którym wynagrodzenie wpłynie na rachunek pracownika”).
Podsumowując: podatnicy nie są zobowiązani do przedstawiania „payslipow” w celu udowodnienia wartości w PLN otrzymanych przychodów (zapłaconych podatków), jednakże wydaje się, że jest to jedyna droga udowodnienia tej wartości. Oparcie się we wniosku abolicyjnym na wyliczeniach z PIT-36 nie jest wbrew prawu, chociaż istnieje prawdopodobieństwo, że bez dowodu świadczącego o dacie otrzymania przychodów, organ podatkowy może zakwestionować wysokość zwrotu podatku.

Błażej Zimnak

author-avatar

Przeczytaj również

Od 10% do nawet 20% odwołanych lotów dziennieOd 10% do nawet 20% odwołanych lotów dzienniePasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagażPasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagażWażne informacje dla abonentów Plusnet MoblieWażne informacje dla abonentów Plusnet MoblieMałe biznesy apelują o zmianę warunków spłaty pożyczek po pandemiiMałe biznesy apelują o zmianę warunków spłaty pożyczek po pandemiiSkrajna prawica obsadza ministerstwo imigracji i zajmie się integracjąSkrajna prawica obsadza ministerstwo imigracji i zajmie się integracjąKiedy dziecko jest gotowe na to, by się usamodzielnić?Kiedy dziecko jest gotowe na to, by się usamodzielnić?
Obserwuj PolishExpress.co.uk na Google News, aby śledzić wiadomości z UK.Obserwuj