Praca i finanse

Warunki kontraktu w UK: słowniczek Polish Express

Warunki kontraktu w UK. Wyjaśnienie pojęć: arbitrarily, capriciously, inequitably, acquisition, employee handbook, headcount, head, internal memo, policy, take it or leave it basis, unilateral variations, universal implied terms, vacancy

Warunki kontraktu w UK: słowniczek Polish Express

arbitrarily, capriciously, inequitably – arbitralnie, kapryśnie, nie fair, zwrot oznaczający niezgodne z prawem zachowanie pracodawcy polegające na podejmowaniu działań i decyzji wobec pracowników, charakteryzujące się stronniczością, brakiem obiektywnych i przejrzystych zasad działania.
acquisition – przejęcie, zdobycie np. pracownika.

employee handbook – książeczka pracownicza, dokument na ogół w formie broszurki będący zbiorem ogółu zasad obowiązujących w firmie, jest swego rodzaju dopełnieniem umowy o pracę (contract of employment).

headcount – liczba pracowników zatrudnionych np. w danym dziale.

head – słowo oczywiście oznacza głowę, natomiast w kontekście relacji pracy określa (wolne) stanowisko, czyli np. zdanie „create additional head” oznacza stworzenie dodatkowego stanowiska.

internal memo – notatka służbowa, jeden z dokumentów używanych w firmie do przekazywania informacji, często wprowadza istotne zmiany lub zasady, które mogą stać się częścią umowy.

policy – dokument zawierający zbiór zasad dotyczących danej dziedziny postępowania w firmie, dokumenty tego typu często są aneksem do umowy albo stanowią formę odrębnej umowy wymagającej dodatkowego podpisu.

Przykładowe „policies”: health and safety policy (zasady BHP), equality policy (zasady równości – walki z dyskryminacją), computer policy, disciplinary policy (zasady postępowania dyscyplinarnego), grievance policy (zasady składania skarg)

 

take it or leave it basis – (o ofercie) na zasadzie przyjęcia lub odrzucenia wszystkich warunków, bez możliwości negocjacj.

unilateral variations – zmiany wprowadzone jednostronnie, w umowie wymagają akceptacji drugiej strony aby były wiążące, często brak reakcji na zmiany zakłada dorozumianą (implied) zgodę na zmianę umowy.

universal implied terms – uniwersalne dorozumiane zasady umowy, czyli zasady odnoszące się do wszystkich umów o pracy takie jak na przykład zasada wzajemnego zaufania i poszanowania (mutual trust and confidence). Istnieją zasady dorozumiane odnoszące się jedynie do określonych branż lub stanowisk, wynikają one na ogół z tradycji i praktyki stosowania ich od dłuższego czasu, na przykład zasada dni wolnych od pracy (bank holidays) dla pracowników banków.

vacancy – wolne stanowisko, na które szukany jest nowy pracownik.

author-avatar

Przeczytaj również

Od 10% do nawet 20% odwołanych lotów dziennieOd 10% do nawet 20% odwołanych lotów dzienniePasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagażPasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagażWażne informacje dla abonentów Plusnet MoblieWażne informacje dla abonentów Plusnet MoblieMałe biznesy apelują o zmianę warunków spłaty pożyczek po pandemiiMałe biznesy apelują o zmianę warunków spłaty pożyczek po pandemiiSkrajna prawica obsadza ministerstwo imigracji i zajmie się integracjąSkrajna prawica obsadza ministerstwo imigracji i zajmie się integracjąKiedy dziecko jest gotowe na to, by się usamodzielnić?Kiedy dziecko jest gotowe na to, by się usamodzielnić?
Obserwuj PolishExpress.co.uk na Google News, aby śledzić wiadomości z UK.Obserwuj