Praca i finanse

Prawo pracy: definicje. Słowniczek Polish Express

Prawo pracy w UK: definicje. Słowniczek Polish Express. Wyjaśnienie pojęć: Appeal, Appeal meeting, Collective grievance, Companion, Line manager, Failure to comply, Grievance meeting, Right to be accompanied, Protected disclosure, Whistle blowing

Prawo pracy: definicje. Słowniczek Polish Express

Słownik terminów używanych w prawie pracy

Appeal – apelacja od decyzji dotyczącej rozpatrywania skargi (grievance) bądź postępowania dyscyplinarnego.

Appeal meeting – spotkanie mające na celu rozpatrzenie apelacji w procedurze składania skarg bądź procedurze dyscyplinarnej.

Collective grievance – skarga złożona w imieniu grupy pracowników.

Companion – osoba będąca świadkiem na spotkaniu dyscyplinarnym bądź dotyczącym skargi.

Line manager – bezpośredni zwierzchnik, czyli osoba, do której na ogół składamy grievance.

Failure to comply – niezastosowanie się np. do procedury dyscyplinarnej, może mieć bardzo daleko idące konsekwencje np. dyscyplinarne zwolnienie pracownika przy równoczesnym „failure to comply with disciplinary procedure” powoduje, że takie zwolnienie jest automatycznie bezzasadne (automatically unfair).

Grievance meeting – spotkanie mające na celu omówienie złożonej skargi. Najczęściej bierze w nim udział osoba składająca skargę, jej świadek, bezpośredni zwierzchnik (oczywiście nie w przypadkach, kiedy to jego dotyczy ta skarga).

Right to be accompanied – prawo do świadka. W większości spotkań dotyczących skarg bądź postępowania dyscyplinarnego pracownik ma prawo zabrać ze sobą innego członka załogi lub przedstawiciela związków zawodowych. Niestety, niemożliwe jest na ogół przyprowadzenie na taką rozmowę osób spoza firmy (np. członka rodziny), gdyż pracodawca z reguły odmawia na to zgody zasłaniając się ochroną przed ujawnieniem wewnętrznych spaw firmy.

Protected disclosure – ujawnienie opinii publicznej lub organom państwowym (np. policji) jakichś istotnych faktów dotyczących pracodawcy. Ponieważ takie działanie jest bardzo istotne dla społeczeństwa i często powoduje negatywną reakcję lub/i prześladowania ze strony pracodawcy, wiele krajów wprowadziło specjalne ustawodawstwo mające na celu chronić ludzi, którzy ujawnili takie fakty. W Wielkiej Brytanii taką ustawą jest Public Interest Disclosure Act 1998.

Whistle blowing – „dmuchanie w gwizdek”, potoczne określenie protected disclosure. Nazwa wzięła się z praktyki angielskich policjantów („bobbies”), którzy mieli w zwyczaju gwizdać na widok jakiegoś przestępstwa, aby powiadomić innych policjantów, ale też, aby ostrzec przechodniów o niebezpieczeństwie. Przykładem whistle-blower może być Sherron Watkins z korporacji Enron, która ujawniła jeden z największych skandali finansowych w historii.

author-avatar

Przeczytaj również

Od 10% do nawet 20% odwołanych lotów dziennieOd 10% do nawet 20% odwołanych lotów dzienniePasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagażPasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagażWażne informacje dla abonentów Plusnet MoblieWażne informacje dla abonentów Plusnet MoblieMałe biznesy apelują o zmianę warunków spłaty pożyczek po pandemiiMałe biznesy apelują o zmianę warunków spłaty pożyczek po pandemiiSkrajna prawica obsadza ministerstwo imigracji i zajmie się integracjąSkrajna prawica obsadza ministerstwo imigracji i zajmie się integracjąKiedy dziecko jest gotowe na to, by się usamodzielnić?Kiedy dziecko jest gotowe na to, by się usamodzielnić?
Obserwuj PolishExpress.co.uk na Google News, aby śledzić wiadomości z UK.Obserwuj