Praca i finanse

Benefity a dochód w UK – słowniczek Polish Express

Wyjaśnienie pojęć: Aggregated income, Benefits disregarded as income, Benefits treated as income, Estrangement, EEA (European Economic Area), Stowarzyszenia Wolnego Handlu, Non-resident parent (NRP), Parent with care (PWC), Positive action

Benefity a dochód w UK – słowniczek Polish Express

Aggregated income – wspólny dochód, dochód obydwu partnerów, termin pojawia się przy naliczaniu niektórych zasiłków.

Benefits disregarded as income – zasiłki nie uznawane jako dochód, na ogół zalicza się w ich poczet większość świadczeń, które nie są opodatkowane np. Council tax benefit, Child Benefis.

Benefits treated as income – zasiłki traktowane jako dochód, jest ich stosunkowo niewiele i mogą być opodatkowane jak np. carer’s allowance.

Estrangement – wyobcowanie, termin opisujący emocjonalny stan relacji rodziców i dzieci, gdy zwłaszcza dzieci nie odczuwają potrzeby przebywania z rodzicami,


EEA (European Economic Area)
– Europejski Obszar Gospodarczy, EOG, strefa wolnego handlu i Wspólny Rynek obejmujące kraje Unii Europejskiej i Europejskiego

Stowarzyszenia Wolnego Handlu (z wyjątkiem Szwajcarii). EOG opiera się na czterech fundamentalnych wolnościach: swobodzie przepływu ludzi, kapitału, towarów i usług. Duża część przepisów prawa pracy np. pozwolenia na pracę w Wielkiej Brytanii oraz sposób wypłacania świadczeń związany jest z pojęciem EEA, ale dodatkowo obejmuje także Szwajcarię.

Non-resident parent (NRP) – rodzic niemieszkający razem z dzieckiem, na ogół taki rodzic przekazuje środki rodzicowi, który mieszka z dzieckiem (PWC).

Parent with care (PWC) – termin używany w kontekście określenia zależności pomiędzy rodzicami a dziećmi przy przyznawaniu świadczeń np. Child Benefit, oznacza rodzica, mieszkającego z dzieckiem i bezpośrednio zajmującego się opieką nad dzieckiem, najczęściej to PWC otrzymuje zasiłek.

Positive action – działania pracodawcy polegające na wspieraniu mniejszości etnicznych, seksualnych bądź innych, postrzeganych jako „pokrzywdzone”, mających wyrównać ich szanse awansu społecznego przez np. zapewnianie darmowego dokształcania, zachęcaniu do składania podań o jakiś rodzaj pracy (np. w administracji rządowej), dawanie dodatkowych punktów itp. Takie działania są popularne w ustawodawstwie amerykańskim (nazywane są tam także affirmative action,). Jak na razie positve action lub positive discrimination jest w ustawodawstwie brytyjskim zabroniona, choć właśnie najnowszy projekt ustawy Equality Bill zawiera propozycje wprowadzenia positive action i tak np. w przypadkach, gdy do pracodawcy na stanowisko menedżerskie zgłosi się dwóch kandydatów o takich samych kwalifikacjach, pracodawca będzie mógł zatrudnić tego, który pochodzi z pokrzywdzonej mniejszości, np. kobietę lub kandydata z mniejszości narodowej w opozycji do białych mężczyzn, którzy zdominowali menedżerskie pozycje w firmie. Propozycja ta już wzbudziła kontrowersje w mediach.

 

 

author-avatar

Przeczytaj również

Rząd wezwano do zniesienia „dyskryminacji płacowej” wobec młodych ludziRząd wezwano do zniesienia „dyskryminacji płacowej” wobec młodych ludziFunt szterling umacnia się względem euro. To najlepszy wynik od sierpnia 2022 r.Funt szterling umacnia się względem euro. To najlepszy wynik od sierpnia 2022 r.Rekordowy rok dla lotniska HeathrowRekordowy rok dla lotniska HeathrowRanking linii lotniczych: Wizz Air znów na czele w zakresie opóźnionych lotówRanking linii lotniczych: Wizz Air znów na czele w zakresie opóźnionych lotówPolski „król whisky” nie zostanie zwolniony za kaucjąPolski „król whisky” nie zostanie zwolniony za kaucjąBristol: Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Tadeuszowi KościuszceBristol: Uroczyste odsłonięcie tablicy poświęconej Tadeuszowi Kościuszce
Obserwuj PolishExpress.co.uk na Google News, aby śledzić wiadomości z UK.Obserwuj