Praca i finanse

Abolicja dla wybranych

Osoby będące rezydentami podatkowymi Polski w latach 2002-2006, mające obecnie zaległości podatkowe z tamtego okresu i obawiające się pazerności polskiego fiskusa, mogą na moment odetchnąć z ulgą.

Abolicja dla wybranych

Czego się wystrzegać we wniosku abolicyjnym? >>

Abolicja za 2002 rok >>

Rząd chce umorzyć ich zobowiązania względem polskiego budżetu. Natomiast uczciwi, którzy w latach 2002-2006 zapłacili podatek od dochodu w Polsce i Wielkiej Brytanii, mogą liczyć na zwrot swoich pieniędzy.
Jednak nie będzie tak łatwo, jak mogłoby się wydawać. Ograniczają nas terminy i żmudna papierkowa robota. Przepisy ustawy z 6 sierpnia 2008 r. o szczególnych rozwiązaniach dla podatników uzyskujących niektóre przychody poza terytorium Polski przewidziały dwa terminy na złożenie wniosków o abolicję.
6 października 2008 r. – to był ostatni dzień na złożenie wniosku o abolicję dla podatników zarabiających za granicą w 2002 roku. 6 lutego 2009 r. – ostatni dzień na złożenie wniosku o abolicję dla podatników zarabiających za granicą w latach 2003-2007.

Rozsądny krok

W celu odzyskania pieniędzy należy zgłosić się do urzędu skarbowego w Polsce. Musi to być ostatni urząd, do którego przynależeliśmy mieszkając w kraju. Może zdarzyć się tak, że wniosek trafi do innego urzędu niż zeznanie podatkowe za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek.
W urzędzie odbierzemy PIT-AZ wraz z oświadczeniem, potwierdzającym uzyskanie przychodów za granicą, które trzeba wypełnić. Jeżeli pracowaliśmy nielegalnie, w ogóle nie zawracamy sobie głowy. Nikt nie jest w stanie sprawdzić naszych zarobków, gdy nie istnieją umowy o pracę, które nasz pracodawca mógłby wykazać w swoim państwie.
Jeżeli natomiast, zarabialiśmy spore sumy pracując na kontrakcie albo prowadząc własną działalność, to złożenie zeznania dochodowego wydaje się być rozsądnym krokiem. Musimy także pamiętać o dołączeniu zeznania podatkowego za rok podatkowy, którego dotyczy wniosek. W przypadku, gdy wniosek dotyczy umorzenia zaległości wystarczy, że przedstawimy kopię PIT. Jeżeli chcemy wykazać nasze dochody (np. z roku 2003), to należy sporządzić nowe zeznanie podatkowe lub jego korektę.
Wymiana informacji pomiędzy urzędami skarbowymi wszystkich państw jest coraz lepsza i szybsza. Jak przekonują inspektorzy skarbowi nietrudno dotrzeć do nieuczciwych podatników. Jeżeli byłeś zatrudniony na podstawie umowy o pracę w Wielkiej Brytanii do końca 2006 roku, powinieneś zapłacić podwójny podatek. Było to niesprawiedliwe – stąd podpisanie umowy między Wielką Brytanią a Polską o unikaniu podwójnego opodatkowania (2007 rok) i abolicja dla osób, które podlegały tym praktykom. Złe prawo, ale prawo i podatki – mimo że podwójne – trzeba było zapłacić.

 

Diabeł tkwi w szczegółach

Gdy podatnik spóźni się z wnioskiem PIT-AZ choćby jeden dzień, z abolicji nie będzie mógł skorzystać. Ze spóźnionego wniosku fiskus uzyska dane o nierozliczonych zarobkach podatnika, co pozwoli mu na egzekucję długu. Urząd, dysponując pełną informacją, może w takich przypadkach egzekwować zaległość na ogólnych zasadach łącznie z odsetkami za zwłokę.
Abolicja podatkowa to świetny sposób na uniknięcie przykrych konsekwencji finansowych związanych z nierozliczeniem zagranicznych zarobków w polskim urzędzie skarbowym, ale niestety, z tej możliwości skorzystają tylko wybrani podatnicy. Ustawa abolicyjna nie obejmuje swoim zakresem m.in. przychodów z emerytur i rent, najmu, dzierżawy oraz innych umów o podobnym charakterze, kapitałów pieniężnych i praw majątkowych czy odpłatnego zbycia nieruchomości lub ich części.
O zachowaniu terminu złożenia dokumentów powinny pamiętać osoby, które wniosek abolicyjny wysyłają z zagranicy za pośrednictwem poczty. W takich przypadkach datą złożenia będzie data wpływu wniosku do urzędu w Polsce, a nie data stempla zagranicznego urzędu pocztowego.
Podobnie jest przy przesyłkach nadanych w kraju, ale za pośrednictwem operatorów prywatnych. Gwarancję zachowania terminu przy przesyłkach pocztowych daje tylko nadanie takiej przesyłki za pośrednictwem Poczty Polskiej. Wtedy właśnie datą złożenia pisma jest data stempla pocztowego.

Kwoty do odzyskania

Warto jeszcze wyjaśnić, jakie kwoty mogą odzyskać podatnicy, którzy z abolicji skorzystają. W przypadku osób starających się o umorzenie zaległości podatkowej (chodzi o osoby, które nie złożyły zeznania podatkowego za dany rok podatkowy lub złożyły zeznanie, lecz nie wykazały w nim dochodów zagranicznych) umorzeniu będzie podlegać jedynie różnica pomiędzy podatkiem wyliczonym przy zastosowaniu metody proporcjonalnego odliczenia a podatkiem wynikającym z metody wyłączenia z progresją.
W takich przypadkach umorzeniu nie będzie podlegać całość, a część podatku stanowiąca wskazaną różnicę. Nieumorzoną kwotę podatnik powinien zapłacić wraz z odsetkami za zwłokę. Jeżeli tego nie zrobi, narazi się na konsekwencje karne skarbowe.
Dla niektórych podatników skorzystanie z dobrodziejstw, które daje abolicja podatkowa, może stać się niemożliwe. Dotyczy to np. małżonków czy podatników, u których organy podatkowe przeprowadzają kontrole. Problem ze skorzystaniem z abolicji mogą mieć podatnicy, którzy rozliczyli się wspólnie z małżonkami. Część z nich może już bowiem nie być w związku małżeńskim. Objaśnienia do wniosku PIT-AZ wskazują, że w takiej sytuacji może go złożyć jeden z małżonków.

Kamila Wójcik

Zwrot podatku z Anglii Oferty pracy za granicą

Czego się wystrzegać we wniosku abolicyjnym? >>

Abolicja za 2002 rok >>

 

author-avatar

Przeczytaj również

Od 10% do nawet 20% odwołanych lotów dziennieOd 10% do nawet 20% odwołanych lotów dzienniePasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagażPasażer Ryanaira założył na siebie pięć warstw ubrań. Nie chciał płacić za nadbagażWażne informacje dla abonentów Plusnet MoblieWażne informacje dla abonentów Plusnet MoblieMałe biznesy apelują o zmianę warunków spłaty pożyczek po pandemiiMałe biznesy apelują o zmianę warunków spłaty pożyczek po pandemiiSkrajna prawica obsadza ministerstwo imigracji i zajmie się integracjąSkrajna prawica obsadza ministerstwo imigracji i zajmie się integracjąKiedy dziecko jest gotowe na to, by się usamodzielnić?Kiedy dziecko jest gotowe na to, by się usamodzielnić?
Obserwuj PolishExpress.co.uk na Google News, aby śledzić wiadomości z UK.Obserwuj