wiadomości

Zamknięte biblioteki, odwołane zajęcia. Strajk w placówkach naukowych

Polish ExpressPolish Express logo

Zamknięte biblioteki, odwołane zajęcia. Strajk w placówkach naukowych

Wy­kła­dow­cy i pra­cow­ni­cy ad­mi­ni­stra­cyj­ni w 149 in­sty­tu­cjach na­uko­wych w An­glii, Szko­cji i Walii rozpoczęli strajk. Jego powodem są „kwestie płacowe”.

Or­ga­ni­za­to­rem straj­ku jest zwią­zek za­wo­do­wy UCU (Uni­ver­si­ty & Col­le­ge Union) we współ­pra­cy z cen­tra­la­mi związ­ko­wy­mi Uni­son i Unite. Związ­kow­cy od­rzu­ca­ją ofer­tę 1-pro­cen­to­we­go wzro­stu płacy, wska­zu­jąc, że nie po­kry­wa on ro­sną­cych kosz­tów utrzy­ma­nia (rocz­na stopa in­fla­cji sięga na Wy­spach ok. 3 proc.).
 
Straj­ku­ją­cy wska­zu­ją też, iż po­gor­sze­nie ich sy­tu­acji pła­co­wej idzie w parze ze zwięk­sze­niem ob­cią­że­nia pracą, po­nie­waż zwol­nie­nia i za­mro­że­nie za­trud­nie­nia ozna­cza­ją przy­rost obo­wiąz­ków.
 
Kry­ty­ku­ją też ro­sną­ce za­sto­so­wa­nie tzw. kon­trak­tów ze­ro­wych po­le­ga­ją­cych na tym, że pra­cow­nik otrzy­mu­je wy­na­gro­dze­nie tylko za fak­tycz­nie prze­pra­co­wa­ny czas, a nie za czas, w któ­rym jest do dys­po­zy­cji pra­co­daw­cy.

Media do­no­szą o od­wo­ła­niu zajęć m.​in. na uni­wer­sy­te­tach Johna Mo­ore­sa i Hope’a w Li­ver­po­olu, wy­dzia­le che­mii w Lo­ugh­bo­ro­ugh, za­mknię­ciu bi­blio­te­ki uni­wer­sy­tec­kiej w Glas­gow. Strajk per­so­ne­lu po­moc­ni­cze­go wy­mu­sił za­mknię­cie se­kre­ta­ria­tów. Przed wy­dzia­ła­mi zor­ga­ni­zo­wa­no pi­kie­ty, licz­ne zwłasz­cza w Edyn­bur­gu, Stir­ling, Aber­de­en i Dun­dee. 

Chcesz się z nami podzielić czymś, co dzieje się blisko Ciebie? Wyślij nam zdjęcie, film lub informację na: [email protected]

Chcesz na bieżąco czytać o wydarzeniach w UK? Pobierz aplikację Polish Express News na Androida i iOS.
Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i publikowanie wyłącznie za zgodą wydawcy.


Podobne artykuły

Powstań ci u nas dostatek…

Powstań ci u nas dostatek…

Musisz przyznać, Drogi Rodaku, że w polskim kalendarzu, miesiące letnie – a już szczególnie sierpień – kojarzą się dość powstańczo-patriotycznie. Ale nie mowa tu tylko o niedawnej kolejnej...

Wypadek w zoo

Wypadek w zoo

Służby ratownicze przez dwie godziny uwalniały matkę i dziecko spod gałęzi, która ich przygniotła w prywatnym ogrodzie zoologicznym Anny Ryder Richardson.

Terrorysta uciekł brytyjskiej policji

Terrorysta uciekł brytyjskiej policji

27-letni Mohammed Ahmed Mohamed, mieszkający w Londynie mężczyzna podejrzany o współpracę z organizacją terrorystyczną al-Shabab, zbiegł policji.

Ani pensa dla Greków

Ani pensa dla Greków

Premier David Cameron powiedział, że nie zgadza się na to, aby Brytyjczycy płacili za długi Greków. Jego zdaniem Wielka Brytania nie ma żadnych podstaw, aby przekazywać Grecji jakiekolwiek pieniądze.

Upadające brytyjskie szpitale uratują zagraniczni inwestorzy?

Upadające brytyjskie szpitale uratują zagraniczni inwestorzy?

Szef Care Quality Commission (CQC) sugeruje, że 30 upadających placówek NHS powinno być związanych z innymi krajami europejskimi lub amerykańskimi. Pomysł został wysunięty przez Davida Priora, szefa Care...

Uwaga, utrudnienia! Trzydniowy strajk pracowników metra w Londynie

Uwaga, utrudnienia! Trzydniowy strajk pracowników metra w Londynie

Dziś wieczorem rozpocznie się trzydniowy strajk pracowników londyńskiego metra. Jest on formą sprzeciwu wobec planowanych przez zarząd sieci ogromnych redukcji zatrudnienia. Masowe zwolnienia mają związek...

Umarła po pigułkach

Umarła po pigułkach

Serce 19-letniej Brytyjki Alyce Clark zatrzymało się aż 7 razy po tym, jak zażyła ona tabletkę antykoncepcyjną.

Podatki kontra ekologia. Tańszy prąd, ale bez ochrony środowiska

Podatki kontra ekologia. Tańszy prąd, ale bez ochrony środowiska

SSE jako ostatni z wielkich koncernów energetycznych w Wielkiej Brytanii postawił ultimatum rządowi: obniży ceny tylko pod warunkiem zniesienia ekologicznych regulacji.

Święta na kredycie

Święta na kredycie

Niewesoła sytuacja finansowa zmusiła część Brytyjczyków do zaciągnięcia kredytu, dzięki któremu mogli oni „godnie” spędzić święta.

Odlot tylko on-line

Odlot tylko on-line

Zapowiadane przez największego irlandzkiego przewoźnika zmiany, właśnie weszły w życie.


Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK