BREXIT I SETTLED STATUS

Wracasz do Polski? Sprawdź, jakie formalności musisz załatwić na miejscu

Polish Express
Polish Express logo

Wracasz do Polski? Sprawdź, jakie formalności musisz załatwić na miejscu

Powrót do kraju wiąże się z szeregiem formalności, które należy niezwłocznie załatwić. My podpowiadamy, czym najlepiej od razu się zająć i do jakiego urzędu się udać, żeby wszystko załatwić.

Na samym początku należy upewnić się, że wszystkie najważniejsze dokumenty, które posiadamy, takie jak prawo jazdy, dowód osobisty i paszport są ważne. W zasadzie do załatwienia spraw urzędowych najważniejszy jest dowód osobisty, ponieważ bez niego nie będziemy w stanie nawet odebrać listu poleconego na poczcie ani załatwić żadnej sprawy w jakimkolwiek urzędzie.

Theresa May: Brytyjskie firmy nie powinny uzależniać się od słabo wykwalifikowanych imigrantów, ale szkolić Brytyjczyków

Dowód osobisty

Dowód osobisty jest wydawany bezpłatnie. Odpowiedni wniosek składa się w dowolnej gminie na terenie Rzeczpospolitej w formie pisemnej lub w formie dokumentu cyfrowego. Wydanie dokumentu następuje w terminie do 30 dni od złożenia wniosku. Od 1 czerwca 2015 roku wniosek o wydanie dowodu osobistego można składać przez Internet i w tym celu należy założyć konto w systemie ePUAPi z jego poziomu złożyć wniosek o dowód.

W momencie składania wniosku należy mieć przygotowany poprzedni dowód albo inny dokument potwierdzający jego tożsamość (prawo jazdy lub paszport). Jeśli wniosek o dowód jest składany elektronicznie, inny dokument potwierdzający tożsamość należy okazać przy jego odbiorze.

Na podstawie numeru wniosku można sprawdzić, czy dokument jest gotowy do odebrania. W tym celu należy wejść na tę stronę i wpisać numer wniosku w odpowiednie okno.

 

Paszport

W Polsce wniosek o wydanie paszportu składa się w dowolnym punkcie paszportowym na terenie kraju i odbiera się go osobiście w tym samym miejscu, w którym wniosek był złożony. Do złożenia wniosku należy używać druków wywłącznie udostępnionych przez urząd wojewódzki lub konsulat RP.

Do wniosku należy dołączyć ponadto:

- dwie fotografie - najlepiej udać się do fotografa i poprosić go zrobienie zdjęć do paszportu,

- dowód uiszczenia opłaty paszportowej,

- ważny paszport lub dowód osobisty w przypadku jego braku,

- odpis skrócony lub zupełny polskiego aktu małżeństwa – w przypadku ubiegania się o dokument paszportowy każdorazowo po zmianie nazwiska w wyniku zawarcia małżeństwa za granicą

Opłata za złożenie wniosku wynosi 140 złotych dla osoby pełnoletniej. Dla osób nieletnich (do 13. roku życia) opłata wynosi 30 złotych.

Wniosek o wydanie paszportu dla dziecka składają jego rodzice, dołączając zgodę na wydanie paszportu. Dziecko w wieku do pięciu lat nie musi być obecne przy składaniu wniosku o wydanie paszportu, nie jest również wymagana obecność dziecka do lat 18 przy odbiorze dokumentu.

Wniosek może zostać złożony przez jednego z rodziców, o ile dostarczona zostanie pisemna zgoda drugiego rodzica na wyrobienie paszportu dla dziecka. Przy czym własnoręczność podpisu musi być potwierdzona notarialnie lub przez organ paszportowy. W przypadku, gdy do opieki uprawniony jest jeden rodzic, to przy składaniu wniosku musi przedstawić jego prawo do opieki, np. orzeczenie sądu o pozbawieniu praw rodzicielskich drugiego rodzica.

 

Prawo jazdy

Warto wiedzieć, że w Polsce można poruszać się samochodem posiadając prawo jazdy wydane przez państwo członkowskie Unii Europejskiej, Konfederację Szwajcarską lub państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu.

Prawo jazdy wydawane jest przez starostę w miejscu zamieszkania lub czasowego pobytu. Wnioski o wydanie lub wymianę prawa jazdy są dostępne w wydziałach komunikacji w starostwach powiatowych lub w urzędach miast. Wniosek można złożyć osobiście, drogą pocztową lub online. Aby złożyć go przez internet, wymagane jest stworzenie profilu zaufanego na platformieePUAP.

Do wniosku należy dołączyć:

- dowód uiszczenia opłaty w wysokości 100 zł

- dowód wniesienia opłaty ewidencyjnej wynoszącej 50 gr

- fotografię

Zagraniczne prawo jazdy, na podstawie którego wydano polskie prawo jazdy, jest zatrzymywane przez starostę i przesyłane do państwa, które je wydało, z informacją o przyczynie wydania polskiego prawa jazdy.

 

Samochód

W Polsce dopuszcza się do ruchu samochód zarejestrowany za granicą, jeżeli odpowiada on wymaganym przez polskie przepisy warunkom technicznym i jest zaopatrzony w stosowne tablice rejestracyjne z numerem rejestracyjnym składającym się z liter alfabetu łacińskiego i cyfr arabskich, a kierujący posiada dokument stwierdzający dokonanie rejestracji.

Rejestracji pojazdu dokonuje starosta lub prezydent miasta właściwy ze względu na miejsce jego zamieszkania lub siedzibę firmy.

 

 

 

Samochód powinien być oznaczony znakiem określającym państwo, w którym jest zarejestrowany. Ostatni wymóg uznaje się za spełniony również wtedy, kiedy znak ten jest umieszczony na tablicy rejestracyjnej.

Warto również wiedzieć, że od maja 2015 roku na terenie Rzeczpospolitej dopuszcza się poruszanie pojazdem osobowym z kierownicą po prawej stronie przystosowanym do ruchu prawostronnego.

 

Zameldowanie

W odróżnieniu od wielu innych państw zachodnich w Polsce istnieje obowiązek meldunkowy, który polega na zameldowaniu się w miejscu pobytu stałego lub czasowego, a gdy zajdzie taka potrzeba, to na wymeldowaniu się z miejsca pobytu stałego lub czasowego. Oprócz tego należy zgłosić wyjazd poza granice Rzeczypospolitej Polskiej oraz powrót z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej.

W Polsce należy zameldować się na pobyt stały lub czasowy trwający ponad 3 miesiące nie później niż 30 dni od przybycia do miejsca zamieszkania. Zameldowania na pobyt stały lub czasowy dokonuje się  w formie pisemnej na formularzu w gminie właściwej ze względu na położenie miejsca, w którym się zamieszkuje, przedstawiając dowód osobisty lub paszport oraz prawo do lokalu, w którym chcemy się zameldować.

Jeśli zachodzi potrzeba zgłoszenia urodzenia dziecka, to należy udać się do właściwego Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie kierownik urzędu sporządza akt urodzenia oraz dokonuje zameldowania. Wraz z rejestracją noworodka automatycznie nadawany jest numer PESEL.

Warto wiedzieć, że takie same zasady co do obowiązku meldunkowego dotyczą obywateli państw UE, EFTA, Konfederacji Szwajcarskiej. W przypadku cudzoziemców przebywających na terytorium Rzeczpospolitej mniej niż 14 dni nie ma obowiązku meldunkowego.

 

NIP

Od 1 stycznia 2012 r. obywatele polscy, którzy nie prowadzą działalności gospodarczej lub nie są zarejestrowanymi podatnikami VAT, nie muszą posiadać numeru identyfikacji podatkowej (NIP), a zamiast tego używają numeru PESEL. Krótko mówiąc oznacza to tyle, że osoba nie prowadząca działalności gospodarczej do kontaktów z urzędem skarbowym używa wyłącznie swojego numeru PESEL i niczego innego, dlatego nie ma potrzeby jego wyrabiania.

 

Legalizacja zagranicznych dokumentów urzędowych

Pomimo tego, że w Polsce obowiązuje zasada autentyczności, to okazuje się, że w praktyce wymagane jest poświadczanie dokumentów zagranicznych. Odbywa się ono przez:

- apostille - jeżeli dokumenty pochodzą z państwa, które jest stroną Konwencji Haskiej z 1961 r. o zniesieniu wymogu legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych oświadczenie takie można uzyskać w wyznaczonym do tego organie państwa, z którego dokument pochodzi, na przykład w Wielkiej Brytanii jest to Foreign Office

- legalizację konsularną - jeżeli dokument pochodzi z państwa, które nie jest stroną Konwencji haskiej z 1961 r. Legalizację uzyskuje się w urzędzie konsularnym RP na terytorium państwa, z którego dokument pochodzi.

UE nie cofnie się ani o milimetr i będzie za wszelką cenę bronić praw swoich obywateli w UK po Brexicie

Warto pamiętać, że wszystkie dokumenty urzędowe sporządzone za granicą muszą zostać przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego, lub konsula RP (posiada on uprawnienia tłumacza przysięgłego).

Mateusz TomanekMateusz TomanekFacebookTwitterYoutube

Chcesz się z nami podzielić czymś, co dzieje się blisko Ciebie? Wyślij nam zdjęcie, film lub informację na: [email protected]

Chcesz na bieżąco czytać o wydarzeniach w UK? Pobierz aplikację Polish Express News na Androida i iOS.
Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i publikowanie wyłącznie za zgodą wydawcy.


Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK