BREXIT I SETTLED STATUS

"Nasz kraj byłby uboższy, gdybyście wyjechali!" Theresa May publikuje kolejny list do imigrantów z UE

Polish Express
Polish Express logo

"Nasz kraj byłby uboższy, gdybyście wyjechali!" Theresa May publikuje kolejny list do imigrantów z UE

fot. Getty

Do redakcji Polish Express po raz kolejny wpłynął list z kancelarii Theresy May. Brytyjska premier ponownie zapewniła Polaków i innych imigrantów z UE, jak bardzo są oni ważni dla rozwoju brytyjskiej gospodarki, społeczeństwa i kultury, a także przedstawiła zarys ich przyszłego funkcjonowania w Wielkiej Brytanii po Brexicie. Treść listu publikujemy poniżej, a zatem zapraszamy do lektury!

 

 

Jako premier Zjednoczonego Królestwa jestem dumna z tego, że ponad trzy miliony obywateli Unii Europejskiej właśnie w naszym kraju zdecydowało się założyć dom i ustanowić tu centrum swojej egzystencji. Bardzo cenię wasz głęboki wkład w tutejsze życie, który w każdym wymiarze wzbogaca naszą gospodarkę, nasze społeczeństwo, naszą kulturę i nasze życie narodowe. Wiem, że gdybyście wyjechali, to nasz kraj stałby się uboższy, dlatego chcę, żebyście zostali. 

Właśnie z tego względu, odkąd tylko Wielka Brytania rozpoczęła negocjacje ws. opuszczenia Unii Europejskiej, konsekwentnie powtarzałam, że ochrona Waszych praw – wraz z ochroną praw obywateli brytyjskich żyjących w krajach Unii – jest moim zdecydowanym priorytetem. 

Kiedy zdecydowaliście się tu zamieszkać, nie spodziewaliście się, że Wielka Brytania opuści Unię Europejską. Dlatego powiedziałam, że chcę, abyście mogli kontynuować tu swoje życie na takich samych zasadach, na jakich miało to miejsce dotychczas. 

Ale wiem, że w kwestii tak ważnej dla Was i dla waszych rodzin pojawił się ukryty lęk, któremu można było zaradzić dopiero po zapewnieniu podstaw dla formalnego porozumienia i po przepracowaniu drobnych szczegółów wielu bardzo skomplikowanych i technicznych zagadnień. 

Dlatego cieszę się, że po zakończeniu pierwszej fazy negocjacji ten cel został właśnie osiągnięty. 

Szczegóły zostały przedstawione we Wspólnym Sprawozdaniu dotyczącym postępów [negocjacyjnych] opublikowanym w piątek przez rząd brytyjski i Komisję Europejską. 

Gdy opuścimy Unię Europejską Wasze prawa zostaną inkorporowane do prawa brytyjskiego.  Stanie się to za sprawą dwóch aktów prawnych - Withdrawal Agreement [Umowy Wyjścia – przyp.red.] i Implementation Bill [Ustawy Wdrożeniowej – przyp.red.], które przedstawimy po zakończeniu negocjacji nad Withdrawal Agreement. 

Wasze prawa będą następnie egzekwowane przez brytyjskie sądy. W stosownych przypadkach nasze sądy będą zwracać należytą uwagę na odpowiednie orzecznictwo ETS, a poza tym, zgodnie z tym co ustaliliśmy, w ciągu 8 lat [od wyjścia Wielkiej Brytanii z UE – przyp.red.], tam, gdzie istniejące orzecznictwo nie będzie jasne, nasze sądy będą mogły przed podjęciem własnej decyzji zadać ETS'owi pytanie o interpretację. Dlatego w miarę jak będziemy przejmować kontrolę nad naszym systemem prawnym, możecie być pewni nie tylko tego, że Wasze prawa będą chronione przez nasze sądy, ale też że będą one interpretowane w sposób spójny w Wielkiej Brytanii i w Unii Europejskiej.  

Ustaliliśmy z Komisją Europejską, że dla obywateli Unii Europejskiej i ich rodzin wprowadzimy nowy, zgodny z prawem brytyjskim system ubiegania się o tzw. status osiedlony, który będzie też objęty postanowieniami zawartymi w Withdrawal Agreement. 

Jeśli w chwili wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej - 29 marca 2019 r. - będziecie w stanie wykazać, że na stałe przebywacie w UK przynajmniej 5 lat, to będziecie uprawnieni do uzyskania statusu osoby osiedlonej. A jeśli Wasz pobyt w UK w chwili wyjścia będzie krótszy niż 5 lat, to będziecie mogli tu zostać do czasu, aż osiągniecie wymagany próg lat. 

W rezultacie porozumienia, jakie osiągnęliśmy w trakcie negocjacji w zakresie statusu osoby osiedlonej, po wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej będziecie mogli sprowadzić na Wyspy bliskich członków swojej rodziny. Będą się do nich zaliczać obecni współmałżonkowie, partnerzy nie pozostający z Wami w związku małżeńskim, dzieci, zależni od Was rodzice i dziadkowie, a także dzieci urodzone lub adoptowane poza Wielką Brytanią po 29 marca 2019 r. 

Wasze prawa do opieki zdrowotnej, do emerytur i innych świadczeń pozostaną niezmienione. Oznacza to, że wszyscy [obywatele UE- przyp. red.], którzy zasilali składkami brytyjski system ubezpieczeń – tak jak wszyscy obywatele brytyjscy, którzy płacili na systemy ubezpieczeń krajów UE – będą mogli skorzystać z tego, co włożyli do tych systemów i kontynuować korzystanie ze świadczeń zgodnie z zasadami dotyczącymi dalszego opłacania składek.  

Uzgodniliśmy również, jak chronić prawa osób, które w chwili wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej znajdą się tymczasowo za granicą i które będą się posługiwały Europejską Kartą Ubezpieczenia Zdrowotnego. Chodzi tu m.in. o turystów na czas trwania ich pobytu, o studentów na czas trwania ich studiów oraz o obywateli brytyjskich rezydujących w jednym z krajów członkowskich UE. 

Porozumienie, które osiągnęliśmy, obejmuje także zasadę wzajemności, mającą na celu ochronę istniejących decyzji dotyczących uznawania kwalifikacji zawodowych – np. lekarzy czy architektów. [Porozumienie] pozwoli Wam również wyjechać z UK na okres do 5 lat bez zagrożenia dla Waszego statusu osoby osiedlonej – czyli na okres dwukrotnie dłuższy, niż obowiązujący obecnie w prawie Unii Europejskiej. 

Od drugiej połowy przyszłego roku zostanie wprowadzony transparentny, płynny i usprawniony proces, który umożliwi Wam uzyskanie statusu osoby osiedlonej. Koszt uzyskania takiego statusu nie będzie wyższy od kosztu uzyskania paszportu. A jeśli macie już ważny dokument stałej rezydencji, to zostanie Wam on zamieniony bez żadnych dodatkowych kosztów na status osiedlony. 

Blisko współpracujemy także ze Szwajcarią i z państwami członkowskimi Europejskiego Obszaru Gospodarczego, aby również ich obywatelom zapewnić możliwość korzystania z podjętych ustaleń. 
Przez ostatnich 18 miesięcy spędziłam wiele godzin na dyskutowaniu o tych ważnych kwestiach z liderami pozostałych 27 krajów członkowskich, jak też z przewodniczącym Junckerem, przewodniczącym Tuskiem i z głównym negocjatorem UE Michelem Barnierem. Jestem pewna, że Rada Europejska, która spotka się w drugiej części tego tygodnia, zgodzi się dalej procedować na tej podstawie. A ja zrobię wszystko, co w mojej mocy, aby tak się właśnie stało. 

A zatem w tym momencie nie musicie zupełnie nic robić. Możecie bezpiecznie spoglądać w przyszłość, wiedząc, że jest już na stole szczegółowe porozumienie między Wielką Brytanią i Unią Europejską w sprawie zagwarantowania Waszych praw – tak jak i praw obywateli brytyjskich żyjących w krajach UE. Bo upewniliśmy się, że w tych negocjacjach sprawy dotyczące zwykłych ludzi zostały postawione na pierwszym miejscu. Obiecałam to zrobić i nadal będę w ten sposób kontynuować pracę na każdym etapie tego procesu. 

Życzę Wam i Waszym rodzinom wspaniałych Świąt Bożego Narodzenia, a także bardzo radosnego Nowego Roku. 

Z poważaniem,

Premier Theresa May

 

 

 

 

 

Po Brexicie Polaków pracujących na brytyjskich farmach zastąpią... Filipińczycy!

 

As Prime Minister of the United Kingdom, I am proud that more than three million EU citizens have chosen to make your homes and livelihoods here in our country. I greatly value the depth of the contributions you make - enriching every part of our economy, our society, our culture and our national life. I know our country would be poorer if you left and I want you to stay. 

So from the very beginning of the UK’s negotiations to leave the European Union I have consistently said that protecting your rights - together with the rights of UK nationals living in EU countries - has been my first priority. 

You made your decision to live here without any expectation that the UK would leave the EU. So I have said that I want you to be able carry on living your lives as before.

But I know that on an issue of such significance for you and your families, there has been an underlying anxiety which could only be addressed when the fine details of some very complex and technical issues had been worked through and the foundations for a formal agreement secured.

So I am delighted that in concluding the first phase of the negotiations that is exactly what we have achieved.

The details are set out in the Joint Report on progress published on Friday by the UK government and the European Commission. 

When we leave the European Union, you will have your rights written into UK law. This will be done through the Withdrawal Agreement and Implementation Bill which we will bring forward after we have completed negotiations on the Withdrawal Agreement itself. 

Your rights will then be enforced by UK courts. Where appropriate, our courts will pay due regard to relevant ECJ case law, and we have also agreed that for a period of eight years - where existing case law is not clear - our courts will be able to choose to ask the ECJ for an interpretation prior to reaching their own decision. So as we take back control of our laws, you can be confident not only that your rights will be protected in our courts, but that there will be a consistent interpretation of these rights in the UK and in the European Union.

We have agreed with the European Commission that we will introduce a new settled status scheme under UK law for EU citizens and their family members, covered by the Withdrawal Agreement.

If you already have five years of continuous residence in the UK at the point we leave the EU – on 29 March 2019 - you will be eligible for settled status. And if you have been here for less than five years you will be able to stay until you have reached the five year threshold. 

As a result of the agreement we have reached in the negotiations, with settled status, your close family members will be free to join you here in the UK after we have left the EU. This includes existing spouses, unmarried partners, children, dependent parents and grandparents, as well as children born or adopted outside of the UK after 29 March 2019.

Your healthcare rights, pension and other benefit provisions will remain the same as they are today. This means that those of you who have paid into the UK system – and indeed UK nationals who have paid into the system of an EU Member State – can benefit from what you have put in and continue to benefit from existing co-ordination rules for future contributions.

We have also agreed to protect the rights of those who are in a cross-border situation at the point of our withdrawal and entitled to a UK European Health Insurance Card. This includes, for example, tourists for the duration of their stay, students for the duration of their course and UK nationals resident in another EU Member State.

The agreement we have reached includes reciprocal rules to protect existing decisions to recognise professional qualifications – for example for doctors and architects. And it also enables you to be absent from the UK for up to five years without losing your settled status – more than double the period allowed under current EU law.

There will be a transparent, smooth and streamlined process to enable you to apply for settled status from the second half of next year. It will cost no more than applying for a passport. And if you already have a valid permanent resident document you will be able to have your status converted to settled status free of charge.

We are also working closely with Switzerland and EEA Member States to ensure their citizens in the UK also benefit from these arrangements.

I have spent many hours discussing these issues with all of the other 27 EU leaders over the last eighteen months as well as with President Juncker, President Tusk and the EU’s Chief Negotiator Michel Barnier. I am confident that when the European Council meets later this week it will agree to proceed on this basis. And I will do everything I can to ensure that we do.

So right now, you do not have to do anything at all. You can look forward, safe in the knowledge that there is now a detailed agreement on the table in which the UK and the EU have set out how we intend to preserve your rights – as well as the rights of UK nationals living in EU countries. For we have ensured that these negotiations put people first. That is what I promised to do and that is what I will continue to do at every stage of this process.

I wish you and all your families a great Christmas and a very happy New Year.

Yours sincerely

Theresa May, Prime Minister

Irlandczycy z Irlandii Północnej będą mogli zachować unijne obywatelstwo!

Marek PiotrowskiMarek PiotrowskiFacebookTwitterYoutube

Chcesz się z nami podzielić czymś, co dzieje się blisko Ciebie? Wyślij nam zdjęcie, film lub informację na: [email protected]

Chcesz na bieżąco czytać o wydarzeniach w UK? Pobierz aplikację Polish Express News na Androida i iOS.
Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i publikowanie wyłącznie za zgodą wydawcy.


Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK