POLACY W UK

Młoda Brytania pije na umór

Polish Express
Polish Express logo

Młoda Brytania pije na umór

Najwierniejszą klientelą alkoholowych stoisk w brytyjskich supermarketach, korzystającą z dobrodziejstw promocyjnych cen trunków, są dzieci wieku 12-16 lat.

Przyszłość narodu kupuje alkohol za kieszonkowe,

 

Najwierniejszą klientelą alkoholowych stoisk w brytyjskich supermarketach, korzystającą z dobrodziejstw promocyjnych cen trunków, są dzieci wieku 12-16 lat.
 
Przyszłość narodu kupuje alkohol za kieszonkowe,
i - jak wynika z badań - średnio trzy razy w tygodniu. Brytyjskim dzieciakom najbardziej smakuje piwo „Budweiser” oraz alkopopy: „Smirnoff” i „Baccardi”.
„Pijany jak Polak” - to określenie, ukute w XIX wieku we Francji, miało w tamtych czasach konotację pozytywną, i oznaczało osobę, która pomimo wypicia znacznej ilości alkoholu zachowuje trzeźwość umysłu. W czasach napoleońskich nasi rodacy dość licznie uczestniczyli w kampaniach napoleońskich i zadziwiali tym, że po wypiciu wiadra wina na głowę potrafili nie tylko znakomicie bić się, ale, co ważniejsze, podejmować najwłaściwsze decyzje o znaczeniu strategicznym. Dziś okazuje się, że Polacy, choć abstynentami nie są, to wcale nie należą do najtęższych opojów w Europie. Może czas więc na modyfikację tego porzekadła np. na: „Pijany jak... nie-Polak”. W czołówce, do której nam daleko, na jednym z pierwszych miejsc znajduje się Wielka Brytania, w której 8 milionów dorosłych obywateli, czyli ¼ populacji powyżej 18 roku życia, ma problemy alkoholowe.
 
Pijany jak młody
Brytyjczyk
Raport The Institute of Alcohol Studies nie pozostawia złudzeń: brytyjskie dzieci i młodzież piją i wcale nie zamierzają przestać. Jeszcze dwa lata temu 40 procent dzieci w wieku 11-13 lat wypijało - na głowę - 93 piwa rocznie, ale w tym roku, do czerwca, wypiły już 83. Jest więc duże prawdopodobieństwo, że pod koniec bieżącego roku wypiją grubo ponad setkę. Większym powdzeniem w tej grupie wiekowej cieszą się jednak alkopopy - gotowe, butelkowane drinki na bazie wódki i spirytusu - dwa lata temu brytyjskie pociechy wypijały 130 drinków przez rok, a w pierwszym półroczu tego roku 65, lecz z tego co wiadomo, bilans na koniec roku zamknie się liczbą 140.
Późnym wieczorem chodnikiem, wzdłuż Highe Street na Acton, pędzi wataha zakapturzonych postaci. To chłopcy i dziewczęta, którzy za chwilę usiądą na schodach kościoła St. Mary i zaczną raczyć się alkoholem. Niektórzy z nich zapalają po papierosie i wyjmują z zanadrza puszki z napojami i piwem. Nie kryją się z tym zbytnio, jakby znali wyniki badań instytutu - tylko co 10. dorosły reaguje na widok pijących nastolatków, a co 40. zawiadamia policję. „Ekipa” jest różnokolorowa, widać, że są tam dzieci czarne, białe i śniade. Wszyscy dopijają swoje drinki i z krzykiem biegną gdzieś dalej. Takie widoki, to niemal codzienność na ulicach brytyjskich miast.
 
Młodzież pije tęgo
Grupa wiekowa 14-17 lat pije naprawdę tęgo, przynajmniej te 40 procent. W 2005 było 284 piw „per capita”, a latem bieżącego roku 314, więc nie ma dwóch zdań, że z końcem roku będzie nawet i 700. Prawdę mówiąc właśnie ta grupa pije najtężej, bo wśród kolejnych przedziałów wiekowych procent pijących jest większy, ale wypada mniej na głowę, średnio o 20 piw i drinków (18-21 lat). Granica wieku - jak widać - przesuwa się w dół ponieważ na początku lat 80. grupą najbardziej intensywnie spożywającą alkohol w UK była młodzież w wieku 18-24 lat.
Tęgie rządowe głowy zastanawiają się, jak zniechęcić przyszłość narodu do picia. Dotychczasowe akcje nie na wiele się zdają i nawet specjalne spoty w telewizji ostrzegające przed piciem odnoszą odwrotny skutek, bo młodzież odbiera je opacznie. Posłanka Jacqui Smith z Partii Pracy, która jeszcze niedawno była ministrem spraw wewnętrznych UK, w jednej z telewizyjnych dyskusji stwierdziła, że „w dużym stopniu winę za taką sytuację ponoszą autorzy scenariuszy różnych telenoweli, w których propagowane jest tzw. ostre picie. I to zarówno w BBC, jak i stacjach komercyjnych”. Pani minister wysłała już kilka monitów do tych stacji, ale - jak na razie - ostre „telepicie” trwa nadal.
Dzieci i młodzież ankietowane przez IAS, zgodnie odpowiadały, że po alkohol sięgały najczęściej na skutek reklamy albo po obejrzeniu filmów, w których bohaterowie raczą się alkoholem.
 
Młoda Europa też pije
Ostatnio Rada ds. Informacji o Alkoholu i Narkotykach (CAN) przy współpracy z Grupą Pompidou (Rada Europy) przeprowadziła badania, w których uczestniczyli uczniowie w wieku 15-16 lat. W każdym z państw w badaniu wzięło udział około 2400 osób. Łącznie w całej Europie badaniami objęto około 100 tys. uczniów. Próbowano ocenić rozpowszechnienia konsumpcji alkoholu (warunek - co najmniej 40 razy w życiu) wśród młodych Europejczyków, rozmiar i wzory spożycia, a także jak często, i w jakich okolicznościach młodzież się upija. Niemal we wszystkich krajach mniej niż połowa uczniów piła napoje alkoholowe co najmniej 40 razy w swoim życiu. Jedynym krajem, w którym odsetek ten był wyższy niż 50 procent, była Dania (59 procent). Kraje, w których odsetek ten wynosił 40 procent lub nieco więcej to: Wielka Brytania, Grecja, Czechy i Irlandia. Najmniejszy odsetek, bo poniżej 15 procent, odnotowano w Macedonii, na Grenlandii, Węgrzech oraz Islandii.
Polscy uczniowie pod względem rozpowszechnienia picia lokują się na 7. pozycji (35 procent) wśród państw uczestniczących w badaniach, po Danii (66 procent), Grecji (54 procent), Wielkiej Brytanii i Czechach (po 51 procent), Malcie (44 procent) i Irlandii (41 procent). Dziewczęta ze wskaźnikiem 18 procent lokują się na 10. pozycji, po Danii (53 procent), Wielkiej Brytanii (43 procent) i Irlandii (39 procent).
W niemal połowie państw europejskich odnotowano wzrost liczby uczniów pijących 3 lub więcej razy w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie - największą dynamikę tego wzrostu odnotowano w Słowenii, Irlandii, Danii i Wielkiej Brytanii.
Odnotowano wyraźny wzrost konsumpcji piwa przez polską młodzież: w ciągu 4 lat o prawie 60 procent wzrosła liczba uczniów pijących co najmniej litr piwa podczas ostatniej okazji, pomimo to, polscy uczniowie - 16-latkowie - pod względem częstości picia piwa - trzy razy lub więcej podczas ostatnich - 30 dni - znajdują się dopiero na 12. pozycji (39 procent) wśród młodzieży pochodzącej z innych badanych krajów; w Danii i Czechach wskaźnik ten jest o 50 procent wyższy (64 proc, 59 proc.). Najniższy odsetek konsumentów piwa odnotowano na Węgrzech (12 proc.) oraz w USA (16 proc.) i Macedonii (16 proc.).

 

Polskie dziewczęta piją mniej...
Polskie dziewczęta pod względem picia piwa lokują się w środkowej części tabeli - z wynikiem 19 procent; piją więc mniej niż ich rówieśniczki z Danii czy Grenlandii, które zajmują pierwsze miejsce (42 procent, 43 procent).
Największy odsetek pijących wino odnotowano na Malcie, gdzie ok. 1/3 uczniów piła wino 3 lub więcej razy w ciągu ostatnich 30 dni poprzedzających badanie. Odsetek na poziomie 17-22 procent odnotowano w Czechach, Grecji, Włoszech, Słowacji i Słowenii, natomiast najniższy (4-6 procent) na Wyspach Owczych, Grenlandii, na Islandii i w Norwegii, a także - Portugalii. Niemal w połowie krajów większość spożywających wino stanowili chłopcy, w wielu krajach nie zaobserwowano jednak istotnych różnic pomiędzy płciami. Dziewczęta stanowiły większość wśród konsumentów wina jedynie w Wielkiej Brytanii.
Pod względem konsumpcji wina (3 lub więcej razy w miesiącu) polska młodzież sytuuje się w końcowej części tabeli - 8 procent. Chłopcy z odsetkiem 12 procent lokują się na 16. pozycji wraz z chłopcami z Wielkiej Brytanii, Łotwy i Cypru. Polskie dziewczęta z odsetkiem 4 procent zajmują dopiero 26. miejsce.
 
Polska młodzież
nie lubi wódki...
Najbardziej zaskakujące wydaje się porównanie wyników dotyczących liczby badanych pijących wódkę trzy lub więcej razy podczas ostatnich 30 dni. Chłopcy z Polski zajmują pod tym względem 27. pozycję (13 proc.), zaś dziewczęta ostatnie 30. miejsce (4 procent). Wódka była przez wiele lat tradycyjnym napojem alkoholowym Polaków; wynik ten potwierdza, notowane w ostatnich latach, wyraźne zmiany modelu konsumpcji alkoholu wśród mieszkańców Polski. Najwyższy wskaźnik częstej konsumpcji napojów spirytusowych odnotowano na Malcie (chłopcy - 43 procent, dziewczęta - 45 procent), w Danii (40 procent), Irlandii (34 procent) i Wielkiej Brytanii (32 procent). Zaskakujące jest to, iż w dwóch ostatnich krajach - Irlandii i Wielkiej Brytanii - liczba dziewcząt często pijących wódkę jest o ponad 60 procent wyższa od liczby sięgających po ten trunek chłopców (26 procent - chłopcy, 40 procent - dziewczęta). Najmniejszy odsetek uczniów pijących napoje spirytusowe odnotowano w Rumunii (6 procent) oraz w Estonii, Polsce i Finlandii (poniżej 10 procent).
Największy odsetek uczniów, którzy upili się 20 i więcej razy w życiu odnotowano w Danii (41 procent). W Finlandii, Irlandii i Wielkiej Brytanii wskaźnik ten wynosił ok. 25 procent, a najniższy (2 procent) był w Rumunii, we Włoszech i na Cyprze. Z analiz wynika, iż w wielu krajach większość upijających się stanowili chłopcy, ale w niektórych państwach nordyckich (Dania, Finlandia, Grenlandia, Islandia i Norwegia) nie odnotowano żadnych różnic między płciami albo jedynie bardzo nieznaczne.
Najwyższy odsetek uczniów, którzy upili się 3 lub więcej razy w ciągu 30 dni poprzedzających badanie odnotowano w Danii (30 procent), Irlandii (24 procent), Wielkiej Brytanii (24 procent), Grenlandii (19 procent) i Finlandii (18 procent), natomiast najniższy (3 procent) stwierdzono na Cyprze, w Grecji, we Włoszech i w Rumunii. W większości państw przeważającą grupę upijających się stanowili chłopcy, jednak w Finlandii, na Malcie, w Norwegii, Islandii, Rosji i Wielkiej Brytanii nie odnotowano żadnych wyraźnych różnic między płciami.

 

...i rzadziej się upijają
Polska młodzież pod względem częstego upijania się (3 lub więcej razy w ciągu ostatnich 30 dni) lokuje się w środkowej części tabeli (10 procent). Chłopcy znajdują się na 8. miejscu wraz z młodzieżą męską z Norwegii i Ukrainy (po 14 procent), wyprzedzając nieco chłopców z USA i Wysp Owczych (po 13 procent). Polskie dziewczęta, wśród których częste upijanie się jest udziałem jedynie 6 procent, znajdują się na 14. pozycji wraz z dziewczętami z Litwy, Estonii, Słowacji i Wysp Owczych. W naszym kraju jest ponad cztery razy mniej upijających się dziewcząt niż w Danii, Wielkiej Brytanii i Irlandii. W Polsce pije alkohol ok. 84 procent dorosłych, z których 840 tys. jest uzależnionych od alkoholu (w tym ok. 200 tys. zarejestrowano w poradniach specjalistycznych), jednak problem alkoholowy nie dotyczy tylko ich, ale również 2,5 miliona rodaków pijących szkodliwie, tj. za dużo, za często i w nieodpowiednich okolicznościach, np. kierując pojazdami, podczas ciąży, w pracy, ale to i tak daleko mniej, niż na Wyspach.
 
Janusz Młynarski
 
Redakcja Polish ExpressRedakcja Polish ExpressFacebookTwitterYoutube

Chcesz się z nami podzielić czymś, co dzieje się blisko Ciebie? Wyślij nam zdjęcie, film lub informację na: [email protected]

Chcesz na bieżąco czytać o wydarzeniach w UK? Pobierz aplikację Polish Express News na Androida i iOS.
Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i publikowanie wyłącznie za zgodą wydawcy.


Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK