BREAKING NEWS

Wiesz, jak starać się o kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii?

Polish Express
Polish Express logo

Wiesz, jak starać się o kredyt hipoteczny w Wielkiej Brytanii?

 

Każdy, kto ubiega się o Mortgage w UK, na pewno na swojej drodze napotka pojęcia takie jak zdolność kredytowa (mortgage affordabilit) oraz historia kredytowa (credit scoring), i mimo tego, że można znaleźć wiele informacji w internecie na ten temat, wciąż bywają one błędne.
 
Od 2014 roku obowiązują nowe zasady oceny zdolności kredytowej, zmianie uległ także sposób jej obliczania. Zamiast opierać się na nieskomplikowanym mnożeniu naszych rocznych dochodów (np. x5), bank poprosi nas teraz o wgląd do naszych payslipów i bank statements oraz zada szczegółowe pytania dotyczące przychodów i wydatków. Będzie chciał także ustalić źródło pochodzenia depozytu.


Zdolność kredytowa (mortgage affordability) to górna granica kwoty kredytu, którą kredytodawca zgodzi się nam pożyczyć na zakup nieruchomości. Obliczenie zdolności kredytowej polega na uzyskaniu pewności, że będziemy w stanie spłacać raty mortgage’u oraz pozostałe zobowiązania finansowe. Po ustaleniu naszej zdolności kredytowej, bank lub Mortgage broker, z którym mamy do czynienia, może również wystosować dla nas Decision in Principle – czyli potwierdzenie naszych możliwości kredytowych na zakup nieruchomości w UK. 

 

 

Dochody

Jeśli jesteśmy osobami pracującymi na kontrakcie (employed) zazwyczaj będziemy musieli przedstawić dokumenty poświadczające wysokość osiąganych przychodów: ostatni P60 oraz payslipy z okresu trzech ostatnich miesięcy. Informacje w nich zawarte będą poddane analizie i pogrupowane na wynagrodzenie bazowe (basic pay) oraz dochód dodatkowy (additional pay, np. overtimy, bonusy). Kredytodawcy mogą różnie ocenić lub nawet wykluczyć części dochodu, które są nieregularne lub niegwarantowane.


Osoby pracujące przez agencje pracy (agency workers) będą również akceptowane, aczkolwiek większość banków w UK wymaga, aby posiadali oni minimum 12-miesięczną historię zatrudnienia w takim trybie.

Jeśli jesteśmy osobami samozatrudnionymi (self-employed) zostaniemy zazwyczaj poproszeni o przedstawienie dwóch, a czasem nawet trzech pełnych rozliczeń rocznych (formularz SA302 lub Tax Calculation). Kredytodawca zazwyczaj uśredni nasze przychody z ubiegłych lat, więc nawet jeśli w ostatnim roku nasz biznes zaczął przynosić niespotykane dotąd przychody, nie musi mieć to odzwierciedlenia w ocenie naszej zdolności kredytowej.

Jeśli jesteśmy właścicielami, udziałowcami lub dyrektorami spółki limited, zastosowanie bedą miały podobne zasady jak u osób self-employed. Pod uwagę zazwyczaj bierze się dochód roczny jako suma wynagrodzenia i wypłaconej dywidendy.

Benefity – generalizujac, duża większość pobieranych benefitów nie jest rozpatrywana przez banki.

 

 

Wydatki

Kredytodawców głównie będą interesowały nasze miesięczne koszty utrzymania tj. wynajem, opłaty związane z mediami, dostawą internetu, rachunki za telefon, raty kredytów i pożyczek, ale nie tylko. Możemy zostać zapytani także o to, czy opłacamy członkostwo na siłowni lub ile wydajemy jedząc „na mieście”.


Będziemy musieli przedstawić wyciągi z wszystkich kont bankowych, kart kredytowych i posiadanych pożyczek. Zostaniemy zapytani także o to, czy planujemy w przyszłości zmienić wysokość tych kosztów. Równie powszechne są pytania o ilość dzieci i innych osób na utrzymaniu lub o zamiary założenia rodziny, jeśli jeszcze jej nie posiadamy.

 

Polski Mortgage Broker w UK >> Kliknij tutaj >>

 

Depozyt

Kredytodawca lub Mortgage broker w Anglii, zgodnie z prawem, musi potwierdzić, w jaki sposób pozyskaliśmy środki na depozyt. Dopuszczalnymi źródłami są regularne oszczędności (wtedy bank poprosi o dowód ich gromadzenia np. statementy z rachunku bieżącego lub ISA), sprzedaż aktywów (dowód w postaci umowy sprzedaży innej nieruchomości, samochodu itp) oraz ewentualnie darowizna od najbliższej rodziny (wymagane oświadczenie, że osoba, która udziela nam darowizny, nie bedzie domagała się jej zwrotu oraz wgląd do jej wyciągów bankowych).

 

Czas trwania kredytu


Na ocenę naszej zdolnosci kredytowej ma także wpływ długość planowanego zobowiązania. Teoretycznie im dłuższy jest ten okres, tym niższa miesięczna rata, więc potencjalnie możemy otrzymać większy kredyt. Nie zawsze jest to jednak dobre rozwiązanie. Należy wziąść pod uwagę fakt, że długosć kredytu ma wpływ także na kwotę odsetek, jaką będziemy musieli oddać bankowi. 

 

Stress test


Stress test to sposób, aby sprawdzić, jak poradzimy sobie ze spłatą hipoteki, gdy stopy procentowe wzrosną. Kredytodawca może ocenić, jak poradzimy sobie ze wzrostem rzędu 3% w ciagu pierwszych 5 lat.

 

 

 

Polisy ubezpieczeniowe


Dla kredytodawcy dość istotna jest też sprawa zabezpieczenia spłaty kredytu na wypadek nieprzewidzianych okoliczności takich jak choroba, wypadek, utrata życia. Bank zapyta nas, czy i jakie ubezpieczenia są w naszym posiadaniu (np. polisa na życie, od chorób krytycznych lub income protection). Wymagane jest również ubezpieczenie nieruchomości.

 

Programy rządowe


Przy ustalaniu zdolności kredytowej istotnym czynnikiem jest to, czy zamierzamy przy kupnie mieszkania skorzystać z któregoś z programów rzadowych tj. Help to Buy czy Shared Ownership. Nasza zdolność kredytowa zwykle jest wyższa przy zwyczajnym zakupie. Wynika to z faktu, że przy Shared Ownership kredytodawca musi wziaść pod uwagę, że w przyszłości będziemy ponosić dodatkowe koszty związane z czynszem i service charge, natomiast przy Help to Buy będziemy musieli spłacić rządową pożyczkę. 

 

Credit check


Raport credit score (lub credit history) ma istotny wpływ na naszą zdolność do pożyczania pieniędzy. Dostarcza kredytodawcy informację o tym, jak w przeszłości radziliśmy sobie ze spłatą zobowiazań. Zawiera informacje o wszelkich kartach kredytowych, pożyczkach, jakie kiedykolwiek posiadaliśmy oraz także o opóźnionych płatnościach, wyrokach sądów rejonowych (CCJ), ogłoszonych bankructwach. 


Każdy kredytodawca ma swój własny system oceny i bierze inne czynniki pod uwagę. Oznacza to, że jeśli nie spełniamy kryteriów jednego z nich, bardzo prawdopodobne, że spełniamy warunki innego. Jednak im gorsza historia kredytowa, tym gorsze warunki kredytu zaproponuje nam bank (najczęściej ma to odzwierciedlenie w oprocentowaniu lub wysokości minimalnego wkładu własnego). Jeżeli należymy do tych osób, których historia kredytowa była bardzo „burzliwa”, musimy liczyć się także z możliwością odmowy udzielenia kredytu.

 

Polski Mortgage Broker w UK >> Kliknij tutaj >>

 

Co wpływa na nasz credit score?


Przy analizie historii kredytowej brane są pod uwagę m.in:
- nieterminowo spłacane raty kredytów, pożyczek lub kart kredytowych. Źle interpretowane są także terminowe, ale minimalne spłaty naszej karty kredytowej. Może to świadczyć bowiem, że mamy problem z zażądzaniem naszym zadłużeniem,


-ogłoszone bankructwa, postępowania upadłościowe, Individual Voluntary Agreement, Country Court Jujements to niemal gwarancja złego credit score,


- któtka historia kredytowa lub jej brak. Jeśli w przeszłości nie mieliśmy żadnego kredytu ani karty kredytowej, bank nie będzie miał podstawy do oceny, jak radziliśmy sobie z zadłużeniem i może przyjąć niekorzystne dla nas założenia,


-  częstotliwość aplikowania o kredyty. Jeśli aplikowaliśmy o kredyty lub karty kredytowe w krótkich odstępach czasu, kredytodawca może założyć, że mieliśmy jakieś problemy finansowe. Jeśli któreś spośród nich zostały odrzucone, to jeszcze gorzej,


- brak rejestracji na Electoral roll (voters register) – rejestr osób upoważnionych do głosowania. Na podstawie tego rejestru kredytodawcy często potwierdzają naszą godność i adres. Ma to bezpośrednie przełożenie na Credit score. Jeśli jeszcze nie jesteś tam zarejestrowany, nie zwlekaj dłużej. Możesz to zrobić online pod linkiem>>

Pamiętaj również o aktualizowaniu swoich danych adresowych w przypadku przeprowadzki.

 

Jak sprawdzić swój credit score i wygenerować raport credit history?


Przede wszystkim kluczowe jest, aby dane, które znajdują się w naszym raporcie kredytowym były aktualne. Jak to sprawdzić? Możemy go wygenerować na stronach typu Experian, Equifax, Checkmyfile i Noddle (darmowe).
Jeśli jakiekolwiek zawarte w nim dane są nieaktualne bądź niezgodne ze stanem faktycznym, należy poprosić o korektę podmiot, którego dotyczy nieprawidłowy wpis.

Powinniśmy to zgłosić także do agencji kredytowych w celu odpowiedniej adnotacji (notice of correction). Wpisy dokonane w naszym raporcie kredytowym nie zostają tam na zawsze. Na przykład nieterminowe spłaty karty kredytowej zazwyczaj zacierają się po 3 latach. Wyroki Sądów Okręgowych (tzw. CCJ) lub upadłość będą widoczne przez 6 lat.
Zaleca się, aby co jakiś czas wygenerować swój raport i sprawdzić, czy zawiera on poprawne dane.

Podsumowując, Credit score to przede wszystkim potwierdzenie dla banku naszej wiarygodności i służy ocenie, jak radziliśmy sobie wcześniej ze zobowiazaniami kredytowymi. Uogólniając, aby starać się o kredyt na zakup nieruchomości w Anglii nasz credit score powinien być dobry, a nawet bardzo dobry. Raport historii kredytowej możemy wygenerować online i na niektórych stronach jest on dostępny bezpłatnie.


Credit score często jest mylony ze zdolnością kredytową (Mortgage affordability), która natomiast określa maksymalną kwotę kredytu, o jaki możemy się starać, aby zakupić nieruchomość.


Zdolność kredytową możemy określić w większości z banków lub Building societies. Wystarczy umówić się na wizytę (uwaga – czasami na spotkanie możemy czekać kilka tygodni). Alternatywnie możesz skorzystać z usług brokera kredytowego (Mortgage broker) – to rozwiązanie jest dużo częściej wybierane w Wielkiej Brytanii, gdyż obecnie ponad 7 na 10 kredytów w UK jest przygotowywanych za pośrednictwem brokerów. Wstępne sprawdzenia są zwykle darmowe.

 

Sponsor artykułu:


 
Prestige Financial Advisers jest licencjonowanym brokerem ubezpieczeń oraz kredytów hipotecznych w UK. Nasze porady są regulowane przez organ nadzorujący usługi rynku finansowego w UK – Financial Conduct Authority (FCA).

 

Kompleksowa obsługa i porada w zakresie kredytów hipotecznych w UK. 


Jesteśmy brokerem całego rynku kredytowego (Whole of Market), dzięki czemu masz gwarancję, że Twój kredyt będzie na najkorzystniejszych warunkach. 

Więcej informacji dostępne jest na naszej stronie internetowej: www.prestigefs.co.uk - Kredyty hipoteczne i zakup nieruchomości w UK.

Twoja nieruchomość może być przejęta przez kredytodawcę, jeśli nie spłacasz rat kredytu hipotecznego na czas.

Powyższy artykuł został przygotowany wyłącznie w celach informacyjnych i nie może być traktowany jako profesjonalna porada finansowa, ani oferta handlowa.

Your home may be repossessed if you do not keep up repayments on your mortgage.


Prestige Financial Advisers Ltd. Registered in England and Wales under no. 07702171. Registered office: Prestige Financial Advisers Ltd, West World, Westgate, London, W5 1DT 

Prestige Financial Services is a trading style of Prestige Financial Advisers Ltd which is an appointed representative of Intrinsic Mortgage Planning Limited, which is authorised and regulated by the Financial Conduct Authority. Intrinsic Mortgage Planning Limited are entered on the FCA register (http://www.fca.org.uk/register/) under reference 440718.

Chcesz się z nami podzielić czymś, co dzieje się blisko Ciebie? Wyślij nam zdjęcie, film lub informację na: [email protected]

Chcesz na bieżąco czytać o wydarzeniach w UK? Pobierz aplikację Polish Express News na Androida i iOS.
Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i publikowanie wyłącznie za zgodą wydawcy.


Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK