BREAKING NEWS

Bankowość? Z nami to proste

Polish Express
Polish Express logo

Bankowość? Z nami to proste

Oto krótki poradnik bankowy przygotowany przez Lloyds TSB.


Jak otworzyć rachunek bieżący w Lloyds TSB?

Otwarcie u nas rachunku bieżącego jest naprawdę łatwe. Można to uczynić przez telefon, przez Internet lub w którymś z oddziałów naszego banku. W większości przypadków wystarczy do tego tylko jeden, potwierdzający tożsamość dokument z fotografią. Gdy klient zgłasza się, aby mu otworzyć rachunek, bank podejmuje decyzję kierując się własną oceną jego sytuacji.

Czy po to, aby otworzyć rachunek bieżący, muszę przedstawić potwierdzenie adresu?

Zazwyczaj potrzebujemy tylko jednego, potwierdzającego tożsamość dokumentu z fotografią, może to być paszport albo dowód osobisty wydany przez któreś z państw członkowskich Unii Europejskiej. Jeśli jednak klient nie może takiego dokumentu okazać, wówczas będzie musiał okazać jakiś inny dokument potwierdzający jego tożsamość i jedno potwierdzenie adresu.

Mam rachunek w innym banku, jak łatwo będzie przenieść go do Lloyds TSB?

Przeniesienie rachunku do naszego banku jest łatwe – przeniesiemy na nowy rachunek wszystkie zlecenia na bezpośrednie obciążenie konta (Direct Debits) i zlecenia stałe, przelejemy pobory i inne wpłaty, a poprzedni rachunek zamkniemy dopiero po otwarciu nowego (możemy to uczynić ze wszystkimi typami naszych rachunków oprócz Rachunku Gotówkowego (Cash account). Po to, aby przenieść rachunek do naszego banku, trzeba po prostu wybrać rodzaj rachunku, jaki odpowiada klientowi najbardziej i zgłosić się przez Internet. Po otrzymaniu zgłoszenia, wyślemy klientowi formularz do wypełnienia i po jego otrzymaniu będziemy mogli przenieść rachunek. Jeśli dla kogoś będzie to łatwiejsze, może też odwiedzić jeden z naszych oddziałów.

Zmieniłem adres zamieszkania. Co muszę zrobić, aby bank nie wysłał żadnej korespondencji na mój dawny adres?

Trzeba nas jak najszybciej powiadomić, na wypadek, gdybyśmy akurat przesyłali jakieś wyciągi, nowe książeczki czekowe lub karty płatnicze. Można to uczynić odwiedzając jeden z oddziałów (trzeba będzie się przy tym wylegitymować) albo napisać do nas podając nowy adres.

Czy Lloyds TSB oferuje jakieś rachunki bieżące, za które nie trzeba płacić?

Tak, oferujemy podstawowy Rachunek Gotówkowy (Cash account) i Rachunek Klasyczny (Classic account). Za prowadzenie ich klient nie wnosi opłaty miesięcznej i może korzystać z nich każdego dnia, pod warunkiem, że stan konta jest dodatni.

Wiem, że wśród Polaków w Wlk. Brytanii popularny jest rachunek srebrny banku Lloyds TSB (Silver account). Jakie świadczenia oferuje on klientom?

Za 7,95 funta na miesiąc posiadacze Rachunku Srebrnego mogą korzystać z wielu świadczeń. Oprócz karty kredytowej VISA, uzyskują oni roczne ubezpieczenie na podróże po Europie, ubezpieczenie telefonu komórkowego, pomoc drogową z AA, usługę ochrony karty kredytowej – Sentinel i konkurencyjny rachunek oszczędnościowy.
W ramach rachunku klient otrzymuje również kartę na przelewy zagraniczne (Money Transfer Card), za pomocą której można łatwo przesyłać pieniądze do domu. Można ją przesłać wskazanemu członkowi rodziny lub przyjacielowi w Polsce, którzy – po wpłaceniu na nią w Wlk. Brytanii pieniędzy – mogą za jej pomocą pobierać gotówkę i dokonywać zakupów wszędzie tam, gdzie przyjmowane są karty VISA. Będącą do dyspozycji za pomocą owej karty kwotę, posiadacz konta może obecnie uzupełniać również za pomocą Internetu. Dla tych klientów, których potrzeb Rachunek Srebrny nie spełnia, mamy wiele innych usług i produktów finansowych. Informacje o nich można znaleźć pod adresem internetowym, www.lloydstsb.com, odwiedzając któryś z naszych oddziałów lub telefonując do nas na numer 0845 3 000 000. Na numer ten można dzwonić o dowolnej porze dnia i nocy przez siedem dni w tygodniu, rozmowy mogą być monitorowane lub nagrywane.

CzyLloyds TSB ma pracowników, którzy mówią po polsku?

Tak. W naszych oddziałach zatrudnionych jest ponad 200 pracowników mówiących po polsku. Po to, aby naszym klientom było łatwiej zrozumieć właściwości różnego rodzaju rachunków i to, jak je otwierać, również niektóre nasze broszury wydano po polsku. Umowy i główne dokumenty dotyczące procesu sprzedaży są sporządzone jednak tylko w języku angielskim.

Jak działa kredyt w rachunku bieżącym i jak mogę wystąpić o przyznanie mi go?

Kredyt w rachunku bieżącym (overdraft) polega na tym, iż w sytuacji, gdy normalnie klient nie miałby pieniędzy na rachunku, pożyczamy mu je, podobnie jak w przypadku pożyczki krótkoterminowej. Nie płaci on za to określonej z góry opłaty, ale płaci odsetki, choć jedynie od kwoty przekraczającej stan rachunku. Jeśli np. klient ma przyznaną możliwość zaciągania kredytu w rachunku bieżącym do tysiąca funtów a wykorzystał tylko 300, to zapłaci odsetki nie od pełnego tysiąca lecz tylko od owych 300 funtów. Jeśli ktoś sądzi, że może mu zabraknąć pieniędzy przed wypłatą, to wystąpienie o taki kredyt jest dobrym pomysłem. Pozwoli to uniknąć opłat za wydanie większej kwoty, niż posiadana na rachunku.
Osoby posiadające już rachunek bieżący w Lloyds TSB mogą wystąpić o przyznanie kredytu w rachunku bieżącym za pomocą Internetu albo przyjść do któregoś z naszych oddziałów, gdzie pracownicy pomogą dopełnić stosownych formalności.*

Czy mogę wydać więcej, niż mam na rachunku bieżącym?

Nazywa się to „przekroczeniem stanu rachunku” (overdrawn) lub „popadnięciem w deficyt” (into the red). Jeśli klient nie uzgodnił z nami wcześniej limitu przekroczenia stanu konta, możemy obciążyć go za to opłatą, jeśli ktoś sądzi, że może dojść do takiej sytuacji, powinien się z nami skontaktować. Po to, aby uniknąć opłat za przekroczenie stanu konta, należy w dniu, w którym doszło do tego, do godziny 15.30 wpłacić kwotę, która pokryje wszelkie, dokonane płatności. Można to z łatwością uczynić wpłacając pieniądze na własny rachunek w jednym z oddziałów banku lub dokonując przelewu między poszczególnymi rachunkami klienta za pomocą Internetu.
W uniknięciu sytuacji, gdy doszło do przekroczenia stanu rachunku, może pomóc zapisanie się na Alerty SMS-owe (Text Alerts). Osobom, które zapisały się na taką usługę przesyłamy informację o stanie rachunku na ich telefon komórkowy, dzięki czemu mają aktualne dane na temat swoich pieniędzy. Istnieją dwa rodzaje takich alertów: alerty o limicie rachunku (Limits Alerts), które ostrzegają o zbliżeniu się do uzgodnionej granicy dopuszczalnego przekroczenia stanu konta lub o spodziewanym jej przekroczeniu; za usługę taką płaci się 2,50 funta miesięcznie; informacja o stanie konta (Balance Advice), która przesyłana jest co tydzień i zawiera dane o stanie konta i ostatnich sześciu transakcjach. Usługa ta jest nieodpłatna.

Ile oddziałów i ile bankomatów ma Lloyds TSB?

Mamy ponad 1800 oddziałów.
Mamy jedną z największych sieci bankomatów w Zjednoczonym Królestwie, dzięki czemu nasi klienci, niezależnie od tego, gdzie się znajdują, mogą uzyskać dostęp do swoich pieniędzy łatwo i szybko.

Czy Lloyds TSB ma bankowość internetową?

Mamy bankowość internetową zarówno dla klientów indywidualnych, jak i podmiotów gospodarczych. Za jego pomocą posiadacz konta może obejrzeć wyciągi, opłacić rachunki lub dokonać przelewów między poszczególnymi swoimi kontami, korzystanie z takiego dostępu jest też nieodpłatne. Posiadacze rachunków dla podmiotów gospodarczych (Business account) ponoszą normalne opłaty za transakcje komercyjne. Udostępnienie usług bankowości internetowej można załatwić w oddziale przy otwieraniu rachunku albo później, odwiedzając część Internet Banking naszej witryny internetowej pod adresem www.lloydstsb.com i klikając na guzik z napisem „register now” (zarejestruj się teraz). Można w tym celu również zatelefonować do nas na numer 0845 3 000 000. Na numer ten można dzwonić o dowolnej porze dnia i nocy przez siedem dni w tygodniu, rozmowy mogą być monitorowane lub nagrywane.

Jakie opłaty pobiera Lloyds TSB za transakcje bankowe i pobieranie pieniędzy z bankomatów w Zjednoczonym Królestwie?

Za codzienne transakcje bankowe na terenie Zjednoczonego Królestwa, takie jak opłaty za pomocą czeku, zlecenia stałe lub pobranie pieniędzy z bankomatu, klienci indywidualni nie płacą. Inne transakcje, jak np. pobranie pieniędzy z bankomatu za granicą, płatności międzynarodowe i przekazy bankowe są odpłatne. Szczegółowe informacje o owych opłatach można znaleźć na naszej witrynie internetowej pod adresem www.lloydstsb.com.

Jak mogę przesłać pieniądze do Polski?

Klientom indywidualnym oferujemy dwa sposoby:
Karta na przelewy zagraniczne (Money Transfer Card). Kartę taką mogą otrzymać posiadacze naszego Rachunku Srebrnego. Jest to prosty, szybki i bezpieczny sposób przesyłania pieniędzy rodzinie lub przyjaciołom za granicą. Kartę taką można przesłać dowolnemu przyjacielowi lub członkowi rodziny, który ukończył 18 lat. Gdy adresat już ją otrzymał, do aktywizacji jej wystarczy jeśli posiadacz rachunku po prostu do nas zatelefonuje. Posiadacz rachunku wybiera czterocyfrowy osobisty numer identyfikacyjny (PIN), który przekazuje posiadaczowi karty. Po aktywizacji, będącą do dyspozycji za pomocą karty kwotę można z Rachunku Srebrnego uzupełniać w funtach szterlingach przez całą dobę i wszystkie dni w tygodniu a posiadacza rachunku nic to nie kosztuje. Kartą taką i numerem PIN można następnie posługiwać się do pobierania pieniędzy z bankomatów lub płacić nią za zakupy we wszystkich miejscach na świecie, gdzie przyjmowane są karty VISA. Za pobranie gotówki pobierana jest opłata w wysokości 1,50 funta (dziennie można pobrać do 200 funtów) i – przy transakcjach w walutach innych, niż funty szterlingi – opłata za wymianę waluty w wysokości 3% łącznej kwoty.
Przelew międzynarodowy – jest to elektroniczna metoda płatności. Opłata za przelew w jakiejkolwiek walucie w wysokości odpowiadającej kwocie do 5 tys. funtów wynosi 20 funtów a za przelew w wysokości odpowiadającej kwocie ponad 5 tys. funtów – 35 funtów.

Na czym polega różnica między kartą kredytową a kartą debetową w Zjednoczonym Królestwie?

Karta debetowa
Kartą debetową można posługiwać się przy zakupach zamiast gotówki, czeków lub kart kredytowych. W ciągu trzech dni koszt zakupu zostanie odjęty od kwoty znajdującej się na rachunku bankowym jej posiadacza. Jeśli na rachunku tym jest pokrycie, za pomocą karty debetowej można też pobierać pieniądze z bankomatu. Jeśli posiadacz karty uzgodnił z bankiem, że może korzystać z kredytu w rachunku bieżącym, znajdująca się na rachunku kwota zostanie zwiększona o wysokość takiego kredytu. Więcej informacji można znaleźć w rozdziale „Kredyt w rachunku bieżącym”.

Karta kredytowa
Za pomocą karty kredytowej można nabywać towary i usługi do wartości uzgodnionego wcześniej limitu kredytowego i płacić za nie później. Można też używać jej do pobrania gotówki z bankomatu, zazwyczaj jednak odsetki od takiej transakcji są wyższe, niż od wartości zakupu za pomocą karty, jest ona też odpłatna.
Karta kredytowa różni się od karty debetowej, ponieważ korzystając z karty kredytowej pożyczamy pieniądze od banku. Posiadacz jej otrzymuje co miesiąc rachunek, na którym wskazana jest mininalna kwota, jaką trzeba zapłacić oraz termin, w jakim bank musi otrzymać wpłatę. Posiadacz karty może następnie postanowić, ile chce zapłacić w ciągu miesiąca – od kwoty minimalnej aż do pełnej kwoty na rachunku. Jeśli do dnia wskazanego w wyciągu posiadacz karty opłaci całą należną kwotę, nie płaci odsetek, dlatego też sugerujemy, aby wpłacać więcej, niż wynosi kwota minimalna, jako że wówczas spłacenie pełnej należnej kwoty trwa dłużej. Jeśli pełna należna kwota nie zostaje spłacona, odsetki naliczane są od łącznej, wydanej za pomocą karty kwoty i dodawany jest do stanu rachunku do zapłacenia w przy przesłaniu następnego wyciągu.

Jakie warunki trzeba spełnić, aby móc otrzymać kartę kredytową?

O otrzymanie karty kredytowej MasterCard mogą kwalifikować się klienci, którzy mieszkają w Zjednoczonym Królestwie i mają rachunek bieżący w Lloyds TSB od co najmniej trzech miesięcy.*

Z jakich rachunków i produktów oszczędnościowych mogą korzystać klienci Lloyds TSB?

Mamy wiele takich rachunków i produktów finansowych. Możemy pomóc naszym klientom zarówno wówczas, gdy chcą mieć łatwy i natychmiastowy dostęp do swoich oszczędności, gdy chcą zostać wynagrodzeni za to, że nie pobierają pieniędzy z oszczędności lub gdy chcą uzyskiwać stałe odsetki o konkurencyjnej wysokości. Pracownicy w naszych oddziałach szczegółowo omówią z zainteresowanymi wszelkie, rozmaite możliwości i pomogą wybrać taką, która będzie najlepiej odpowiadać potrzebom klienta.

W jaki sposób Lloyds TSB zabezpiecza posiadaczy rachunków bieżących od transakcji bez ich upoważnienia?

Dążymy do tego, aby świadczone przez nas usługi bankowe były tak bezpieczne, jak to tylko możliwe. Mamy systemy, które są w stanie rozpoznać niezwykłe wydatki z konta klienta i jeśli jakaś transakcja będzie wyglądać na niezwykłą, możemy do niego zatelefonować, dzięki czemu, jeśli rachunek jest używany w sposób przestępczy przez kogoś innego, możemy to wykryć na wczesnym etapie.
Do ochrony danych osobowych klientów i zapewnienia, że nikt nie będzie ich podglądał, gdy po zarejestrowaniu się korzystają z bankowości internetowej, stosujemy najnowsze techniki zabezpieczeń. Gwarantujemy też, że jeśli tylko klient zachował ostrożność, np. podejmował rozsądne kroki dla zachowania bezpieczeństwa danych otwierających dostęp do rachunku, w razie nieprawdopodobnego przypadku, że nasi klienci padliby ofiarą oszustwa dokonanego za pomocą bankowości internetowej, gwarantujemy zwrot utraconych pieniędzy. Chronimy naszych klientów w sposób odpowiadający normom obowiązującym wszystkie banki.

*Wysokość pożyczanej klientowi przez nas kwoty, jak i wydanie karty kredytowej jest zależne od dokonanej przez nas oceny sytuacji klienta. Klienci ci muszą mieć co najmniej 18 lat. Na żądanie ze strony banku kredyt w rachunku bieżącym musi być spłacony w całości.

Zwracamy uwagę, że wszystkie nasze umowy oraz główne dokumenty w procesie sprzedaży, będą napisane w języku angielskim.

Artykuł sponsorowany

 


Redakcja Polish ExpressRedakcja Polish ExpressFacebookTwitterYoutube

Chcesz się z nami podzielić czymś, co dzieje się blisko Ciebie? Wyślij nam zdjęcie, film lub informację na: [email protected]

Chcesz na bieżąco czytać o wydarzeniach w UK? Pobierz aplikację Polish Express News na Androida i iOS.
Materiał chroniony prawem autorskim. Kopiowanie i publikowanie wyłącznie za zgodą wydawcy.


Ta strona używa plików cookie. Kontynuując przeglądanie witryny, wyrażasz zgodę na ich używanie przez nasz serwis. Dodatkowo kiedy odwiedzasz naszą stronę, wstępnie wybrane firmy mogą odczytywać i korzystać z określonych informacji zapisanych na Twoim urządzeniu, aby wyświetlać odpowiednie reklamy bądź spersonalizowane treści. Dowiedz się więcej.OK